Tjek AquaGreens flydende ø type SK 24 ud

Type SK 24 flydende øer bliver lavet som en ensidig trekant som er komplet svejset sammen som en rørramme med PE-rør. På grund af nutidens høje standarder indenfor svejsninger af PE er de flydende øer meget robuste.
For enden af de 2,4 m lange sider befinder sig skruer i stål-forzinket udføring. Disse kan også leveres i rustfrit stil, hvis dette ønskes. Skruerne fungerer som forankring eller forbinding af yderligere flydende øer i samme opbygning.

Den ca. 3 kvm. store indre overflade er opbygget med en højt belastbar BesTec netdug, som uden bindinger og UV-stabiliseret er fastgjort til rammesiderne.
Yderligere opdriftsdele er ikke nødvendige til opbygningen af SK 24.
Den begrønnede version af de flydende øer bliver også kaldt variant "A".
Som allerede nævnt i de grundliggende oplysninger om AquaGreen flydende øer, så kan der bruges ArmaFlor sivplantemåtter af typen RM med lavtvoksende eller højtvoksende arter såvel som sivplantemåtter.
Afhængigt af de lokale betingelser er det også muligt at lave en individuel beplantning i kombination med BesTec kokosfiltermåtter Type RFM/1 eller RFM/2 og ArmaFlor sivplantemåtter Type MP 5.
Montage
På grund af byggemassen er det muligt at transportere de komplet monterede flydeøer samlet med lastbil. Dette har den fordel, at det resterende arbejde kan gennemføres hurtigt på stedet. Selv losning af lastbilen kan ske med hjælp af 3-4 medarbejdere og uden at der skal bruges maskiner.
Flydeøerne bliver så transporteret direkte til lavtvandsområdet og derfra, eventuelt med hjælp af en båd, slæbt ud på den tiltænkte position.

Til forankring er der et omfangsrigt program. Som standard anvendes BesFiz stenankersække i en kombination med Poly-stålankerspyd (længden afhænger af vanddybde og ændringerne i vandspejlet). Disse stenankersække fastgøres til spidserne af trekanterne.
For ikke at flydeøerne skal miste deres fleksibilitet, skal man ved forankring tage hensyn til forandringer i vandspejlets højde.
Alt efter lokalitet er det nødvendigt, i 1-2 vegetationsperioder at tilføje et beskyttelsesnet for vegetationen imod fugle og fisk. Alt efter område er det nødvendigt med beskyttelse på over og under vandet.
Den endelige udformning bliver aftalt i forhold til lokale forhold med vores tekniske afdeling.
Som ubegrønnet flydeø eller yngle/hvileplads anvender man flydeø Type KS 24 Variant "B". I modsætning til førnævnte udgave udføres indersiden af trekanterne med et dobbeltnet som udspændes i rørrammen. For at øge opdriften i den samlede konstruktion, er der mellem begge net integreret AquaGreen svømmemoduler.
Ydermere bliver der på oversiden fastgjort et net af syntetisk flies eller ved stærk sedimentbelastet vand et BesTex gitterpla Type GP 03. Fliesen eller gitterplanet tjener som underlag for et ca. 5 cm tykt stenlag af vasket grus f.eks. i størrelsen 8-16 mm.
For at forhindre tab af grus ved bølgebevægelser, bliver der monteret ved hver spids med de forhåndenværende skruer ekstra træ- eller kunststofkanterbrædder.
Yderligere bliver der som opdriftshjælp monteret RepoFloat svømmebæremåtter på 2 af 3 sider. Disse skal give fugleyngel, som er faldet ud af flydeøerne og i vandet en mulighed for at stige op på flydeøerne igen.
Varianten SK 24B bliver, ligesom den før beskrevne begrønned variant Type SK 24A, leveret fiks og færdig med fragtmand.
Efter losning og udbringningen på vandet skal der på indbygninsstedet udbringes gruslaget.
Hertil bliver de leverede flydeøer midlertidigt anbragt på lavvande (vanddybde ca. 30 cm) og midlertidigt fastgjort. Derefter følger påfyldning af gruslaget med en tykkelse på ca. 5 cm.
Derefter bliver flydeøerne med hjælp af en båd eller lignende egnet fartøj slæbt ud på den tiltænkte position. Her bliver flydeøerne igen med BesFix stenankersække eller et til området tilpasset forankringssystem fastgjort.
Det er også muligt via de forhåndenværende skruer i spidserne af trekanten muligt at forbinde og sammenkoble de enkelte flydeøer.
Hertil kan der hvis nødvendigt medleveres en koblingsindsats. Denne bstår af bælter og snører, som snøres om de enkelte rør. Også beskyttelsesindretninger, som beskyttelsesgitter til sikring af hvile- og ynglepladser mod rederøvere, kan efterforespørgsel leveres.
Vedligehold og pleje
Ved ekstremt uvejr, f.eks. storm, anbefales det at tjekke postitionen og forankringen. Dertil bør der, alt efter belastning hvert år revideres og hvis nødvendigt rengøres eller efterfyldes med grus (alt efter behov).
Afhængig af lokaliteten kan denne plejeperiode udfra erfaringer forlænges væsentligt. Det er ikke unormalt, at plejeintervallerne skal forlænges til 5 år.
Flydeøerne i byggeserien SK 24A og SK 24B kan også efter længere brug kan med en båd eller lignende løsnes fra forankringen.
forankringspunkterne bør da sikres med bøjer. Derefter skal man transportere flydeøerne ind i et lavtvandsområde eller til bredden. Efter pleje og vedligeholdet er overstået flydeøerne transporteres tilbage til deres originale position igen.