Nykilde - ArmaFlor® græs bredmåtter type RGM

En anden udgave af Nykilde - ArmaFlor Græsmåtten er udgaven til midlertidigt oversvømmede arealer, som tolererer en beplantning med bredvegetation.

På basis af den allerede beskrevne ArmaFlor GræsmåtteType GM-K bliver den forkultiverede måtte før levering beplantet med 2 - 3 stk. ArmaFlor Sivrørplanter Type MP5.

Efter ønske kan forkultiveres eller efterfølgende beplantes på stedet i de leverede standardudgaver af græsmåtterne.

ArmaFlor Sivrørsgræsmåtter Type RGM bliver bl.a. beplantet med Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea og Juncus- og Carex-arter. Disse arter egner sig også til arealer, hvor der normalt kun er adgang til vand via nedbøren.

Ved hjælp af Sivrørsgræsmåtten opnås, at den klassiske opdeling mellem sivrørs- og bredvegetationszonen og området med typisk græsvegetation får en vegetationsovergang. Herved udvikles den senere opstående succesion af vegetationen hurtigere.

Klassiske indsatsområder er afvandingssystemer, f.eks. afvandingskanaler, grøfter, regnvandstilbageholdelsesbække, retentionsbække og højvandsreguleringsbække.

ArmaFlor Sivrørgræsmåtter bruges ofte ved højvandsområder i kombination med ArmaFlor Sivrørsmåtter.

Installation og pleje er det samme som ved tidligere beskrevne ArmaFlor Græsmåtte Type GM-K.

Gem