Info & vejledning t. ArmaFlor® sivrørs- og græsmåtter

Intro
ArmaFlor Græsmåtter og Sivrørsgræsmåtter blev udviklet for mere end to årtier siden til en mere grøn erosionsbeskyttelse af midlertidigt/jævnligt oversvømmede skrænter/bredder.Forkultivering af varianten GM-K (standardversion) på en bæremåtte af kokosvæv Type VG 17 (ca. 700 gr/kvm)
Græsmåtterne bliver især brugt i kombination med ArmaFlor Sivrørsmåtter og Sivrørssod, hvor græsmåtterne placeres over disse i zonen med kun jævnlige oversvømmelser.
Dette informationsblad er til planlæggere og udførende for korrekt anvendelse og installation.

Kvalitet fra begyndelsen
ArmaFlor Græsmåtter/Sivrørsgræsmåtter baserer sig på en bæremåtte, der som standard er lavet af højkvalitets kokosvæv med en vægt på ca. 700 gr/kvm og en maskevidde på ca. 15-17 X 15-17 mm.
Da samlingerne i bæremåtten (kokosvævet) ikke er fixeret, kan maskevidden derfor variere.

En anden type er forkultivering på en ikke biologisk nedbrydelig bæremåtte, f.eks. Geogitter af PS/glasfiber/PA eller PE.
BesTex vegetationsvæv VG17 (700 gr/kvm) som bæremåtte. Yderligere varianter, f.eks. tredimensionel erosionsbeskyttelsesmåtte (del- eller fuldsyntetisk), fåes også på forespørgsel.Yderligere er det muligt at benytte den tredimensionelle BesTex erosionsbeskyttelsesmåtte Type ESM-P/K eller -P/P. Disse måtter består af et bølgeformet lag, som er syet sammen med et over- og undergitter. Indenfor dette lag er der integreret enten biologisk nedbrydelige kokosfibre eller Polypropylenfibre (Type ESM-P/P).

Disse bæremåtter bliver fyldt med jord og tilsået med en speciel græsblanding. Græsblandingen egner sig til midlertidige oversvømmelsessituationer, men også til normale betingelser hvor kun regnen sørger for vandforsyningen.

Alt efter vegetationstid og vejret bliver vegetationsmåtterne forkultiverede over de følgende uger eller måneder, indtil rødderne er vokset igennem bæremåtten.ArmaFlor Græsmåtte forkultiveret på en ikke biologisk nedbrydelig bæremåtte.
 

Måtten bliver før udlevering tilskåret i en bredde af 1 m og en længde af 10 m (andre længder kan fås på forespørgsel).
På grund af den høje vægt, som alt efter vejrlig og restfugtighed kan være mellem 25-40 kg/kvm, bliver de 2-3 cm tykke græsmåtter (tykkelsen afhænger af den anvendte type bæremåtte) rullet op med en maskine på et rør med en diameter på ca. 80 mm.

Produktion af ArmaFlor Græsmåtter og Sivrørsgræsmåtter.

Årtiers rost kvalitet
Den kraftige udvikling af rodnettet i en højkvalitets bæremåtte er basis for ArmaFlor Græsmåtten.
Specialsubstratet, som blandt andet består af lavagranulat og andre tilsætninger (efter BGS-norm), sørger for at der er tilstrækkeligt med vandkapacitet i måtten.

Alt efter zone og indsatsområde kan græsmåtten også beplantes med ca. 2-3 ArmaFlor Sivrørsbeplantninger (først og fremmest arter som tåler midlertidig udtørring) som en Sivrørsgræsmåtte.
Fremstillingen af storruller inkl. rør og efter ønske på lejebasis Traverser til transport af og indbygning af storrullerne, sørger for en let lastning, losning og transport og indbygning/installation.Undersiden af en ArmaFlor Græsmåtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transport

Måtterne bliver omgående efter tilskæring og oprulning lastet og ved hjælp af lastbil leveret til byggepladsen. Ved hjælp af røret og en passende dorn til at stikke ind i røret og egnet løftemateriel, er det let at losse rullerne af lastbilen.

 
Klar til lastning og transport.

 
Efter lastning.

Installation
ArmaFlor Græsmåtterne/Sivrørsgræsmåtterne skal efter losning straks installeres.
Indtil dette kan ske, skal de lagres skyggefuldt. Installationen skal følge indefor 24-48 timer efter levering, så græsserne ikke bliver overophedet i de sammenrullede ruller.

Måtterne installeres der efter over den bestående/gennemsnitlige vandstandshøjde. Til udrulning anvender man en minilæsser eller lignende med tilhørende travers.
Måtterne udrulles kant mod kant og kan efter korrekte sikkerhedsforanstaltninger tilskæres med skæremaskine med stenskive på. For at få et så rent snit som muligt anbefales det at skære mellem to brædder, som ligger parallelt med en afstand af ca. 2 cm.

Er det ikke muligt at installere græsmåtterne med det samme, skal der efter aftale med os udlægges en byggefolie og rullerne udrulles i et skygget areal og bevandes.
Vanding skal ske tidligt morgen og i de sene aftentimer (helst i vindstille vejr) med et egnet plænvandingssystem eller lignende.
Vanding med vandslange eller lignende med en hård stråle er ikke egnet. Det handler mest om en ens fordeling af vandet.

De biologisk nedbrydelige bæremåtter (f.eks. kokosvæv) kan via udtørring ved mellemlagring, transport m.m. trække sig sammen, alt efter vejr- og fugtighedsbetingelserne. Herved kan der opstå sprækker mellem græsmåtterne.
I disse tilfælde skal græsmåtterne først udrullet og lagt kant mod kant (som før nævnt). Der efter skal måtterne vandes rigeligt igennem og vedhjælp af en tromle trykkes, således at kanterne slutter sig sammen.

 
Så snart at måtterne er på plads og tilpasset, skal de tilhørende jordspyd fra BesFix programmet (f.eks. Biospyd eller træspyd) slåes i i det angivne antal pr kvm, således at måtterne er i korrekt position og har en ens jordtilslutning.

For alle varianter gælder det, at der før udlægning skal være et fagligt korrekt plant såbed. Ujævnheder skal nivelleres og ukrudt, stumper og sten skal fjernes.

Efter udlægning og fastgørelse skal der sørges for tilstrækkelig vanding indtil græsset/sivene vokser, hvilket normalt sker indenfor 1-3 uger.