Vejledning til installation af svømmeø type SK30B

Materialepakke af tre stykker rør med fastgørelsesfaner på enderne og fastgørelsesfaner på røret.

 

De 3 rør er placeret på en sådan måde, at enderne overlapper hinanden.

 

Så bliver rørene forbundet til en trekant med de leverede skruer og møtrikker.

 

I det næste trin, bliver de præfabrikerede opdriftselementer, som allerede er syet i et net, indsat i den færdige røramme.

 

Med den vedlagte dug, følger så sammensyningen af det net indpakkede flydeelement på alle tre sider af rammen.

 

I dette tilfælde skal en fast snøring med rammen udføres med den nødvendige kraftindsats.

Fenderdug: Når flere svømmeøer skal monteres sammen til en samlet enhed, berører siderne hinanden. Derfor bliver hver side af rørrammen holdt ca. 30 cm fra hinanden i enderne og i en længde på ca. 50 cm omviklet med et polyståltov (hvidt, diameter 12 mm). Der skal sørges for, at tovene er i samme position for hvert element, således at ved samling af elementerne at det altid ligger tov over tov.

 

Eksempel på en øgruppe.

 

 

Næste skridt er montere sidebrædderne med træskruerne i de tilhørende huller.

Opstigningshjælpen til bæremåtten RepoFloat I2 bliver derefter i forbindelse med transporten klappet indad. Opstigningshjælpen bliver anbragt på to sider af svømmeøen og før øen fyldes med grus bliver de klappet ud.

De for monterede svømmeøer bliver derefter transporteret til det lavvandede område.

 

Til sidst lægges der gruslag på i en maksimal tykkelse af 5 cm.

 

Den færdige svømmeø trækkes derefter til den endelige placering og fastgøres til en bøje, eller med sten anker sække. Dette sikrer svømmeøen ved varierende vandstand og hydrauliske belastninger (f.eks. bølger).