AquaGreens svømmende grøn flydespærre

De svømmende flydespærrer bruges som økologisk begrønnede alternativer til klassiske indløbs- og sedimentspærre i regnbassiner og lignende. De bliver specielt anvendt i kombination med regn- og overfladevandafløbssystemer.

Flydespærren binder funktionen æstetik og teknik sammen i et samlet system. Det drejer sig om strukturerede biotoper i små rum, som giver et passende leverum for mange dyre- og plantearter. 
Gennem anvendelse af dette system bliver vådområdet økologisk forbedret.

Den økologiske AquaGreen svømmende flydespærre kan forbedre eller erstatte den klassiske oliespærre eller flydespærre.
Den svømmende flydespærre kan desuden bruges som begrønning af spunsvægge eller murede kanalvægge. Flydespærren kan også bruges til afgrænsning af et vandområde, f.eks. mod sejlads til beskyttelse af fuglelig m.m.

Der er tre produktvarianter

AquaGreen flydespærre Type TW200 består af to forkultiverede eller beplantede ArmaFlor sivplanterør og et RepoFloat opdriftsrør Type ATW, som er placeret mellem begge sivplanterør.
Alle tre byggekomponenter (sivplanterør såvel som opdriftselement) har en diameter på hver ca. 200 mm.
Disse tre komponenter bliver fra fabrikationen bundet sammen med PP-reb.
Det syntetiske opdriftselement, som er rodgennemtrængeligt for planterne i sivplanterørene, bliver yderligere dækket til med en BesTex kokosvæv eller en kokosfibermåtte. Dette er en midlertidig foranstaltning indtil vegetationen i de to sivplanterør vokser ind i opdriftselementet og fæster sig til det.

Den ovenfor nævnte AquaGreen svømmende flydespærre kan udvides til at være en belastbar sediment- og oliespærrebeskytter (variant TW200-TS).
Beskytteren består af HDPE-folie. De enkelte elementer kan forbindes og positioneres ved hjælp af en båd.

Forankring sker ved hjælp af BesFix stenankersække og Polystålankre. Herved tages der hensyn til eventuelle forskellige vanddybder. Man kan også forankre ved hjælp af stålwires til bredden eller lignende.

Allerede eksisterende klassiske oliespærre eller flydespærrer kan opgraderes økologisk med dette system. Til netop dette formål blev varianten AquaGreen svømmende flydespærre Type TW-SRD udviklet.
På basis af RepoFloat svømmende bæremåtte Type I3 (eller I2) bliver en ca. 60 cm bred stribe monteret foran og bagpå den flydende kunststof-flydespærre.
Fastgørelsen følger normalt der efter direkte på flydevandsmodulet. Alternativt kan man også bruge en ekstra fastgørelse med BesFix Stenankersække eller andre forankringssystemer. De begrønnede enkeltelementer er ca. 2,5 m. lange og består af RepoFloat svømmebæremåtte i en kombination med forkultiverede eller forplantede ArmaFlor sivplantemåtter.
Dermed kan man opgradere allerede længe installerede kunststofflydespærrer og tilføje yderligere habitatsmuligheder for diverse dyr og planter.