Vedligeholdelse Sedumtage

Årlig vedligeholdelse

1. Inspektion af taget

Inspicer Sedumtaget mindst to gange om året for ukrudt og frø (transporteret af vinden), og fjern

denne uønskede vegetation manuelt. Gør dette helst om foråret og om efteråret. For at fremme biodiversiteten, anbefaler vi ikke brug af kemiske pesticider. Kontroller desuden, om drænsystemet stadig fungerer korrekt. Fjern eventuelle blade, der er blæst ned i tagrender og afløb.

Antallet af inspektioner vil afhænge af det grønne område i nærheden af dit tag.

2. Gødning

Et ekstensivt grønt tag skal gødes to gange om året. Den bedste periode for gødning af dit Sedumtag er sidst i april og først i september. Gødningen sikrer en jævn tilførsel af næringsstoffer, hvilket resulterer i en sund og stærk beplantning.

Nykilde har en organisk gødning i sortimentet.

3. Vanding

Et godt rodfæstet Sedumtag kræver ingen ekstra vanding. Kun under meget tørre forhold er det nødvendigt at forsyne det grønne tag med vand.

Afhængigt af den klimazone, som dit grønne tag befinder sig i, anbefales det at anvende et vandingssystem.

Et ekstensivt grønt tag er næsten vedligeholdelsesfrit. Men din taghave vil altid have brug for lidt vedligeholdelse. Dette omfatter fjernelse af ukrudt udført af vinden og tilførsel af gødning flere gange om året. Du vil ikke beskadige planterne ved at gå på dem, når du udfører denne vedligeholdelse. De er stærke nok til at kunne kompensere for dette.