Nykilde - ArmaFlor® sivrørgræs- og bredmåtter type RM

Et af basisprodukterne i ArmaFlor-programmet er ArmaFlor Sivrørsmåtter.

Disse bliver ofte anvendt ved vandbredder med konstant vandforsyning og i kombination med en sikring af skråningen, som for eksempel ArmaFlor Kokosfaskiner eller Sivrørsvalser.

Måtterne er som standard 5 m lange og 1 m bredde. Alternativt kan en bredde på 0,5 m også leveres.

ArmaFlor Sivrørsmåtter bliver lagt i ca. 30 - 50% af deres bredde i vandlinjen/den gennemsnitlige daglige vandlinje. Vanddybden må ikke være mere end 10 - 15 cm, så vegetationen kan etablere sig hurtigt indenfor den første vegetationsperiode.

Måtten kan installeres hele året, pånær i frostperioder.

Alt efter hældningen på skråningen skal måtterne fastgøres med 3 - 6 træspyd fra BesFix-programmet. Normalt anvendes træspyd i 30 cm længde (Type HPL 30). På forespørgsel kan også træspyd med en længde af 50 cm leveres (Type HPL 50).

Før udlægning og fastgørelse af sivrørsmåtterne på det plane og forberedte areal, skal man checke for ukrudt og ujævnheder.

Vi er altid leveringsdygtige i 2 - 3 lavtvoksende typer vegetation (Type N1.0, N2.0 og N3.0), en monokultur (kun Phragmites australis) og en højtvoksende type (Type H1.0).

Leveringsdygtighed kan dog være under indflydelse af sæsonsvingninger i efterspørgsel og vækst. Derfor anbefales det, at bestille levering i god tid.

Der er også en specialsammensætning Type N4.0, som er blevet specielt udviklet til de svømmende produkter af AquaGreen versionerne.

Standard-plantesammensætningen har bevist sig selv i praksis ved stor etableringssucces og tilvækstsrater. Det er selvfølgelig også muligt at lave kundespecifikke udgaver. Her skal man dog huske på, at leveringstiden så forlænges, som alt efter etableringstidspunkt tager mellem 1 og 2 vegetationsperioder.

Det er også muligt at få lavet specielle udførsler af opbygningen, som for eksempel tredimensionale, hel- eller delvis syntetiske erosionsbeskyttelsesmåtter. Disse bruges, hvor der på grund af de hydraulik-mekaniske belastninger (f.eks. ved tidevand) kan være nødvendigt med et ekstra beskyttelse for vegetationerne efter at de biologisk nedbrydelige kokosmåtter er nedbrudt.

Efter færdigkultivering bliver måtterne ruller sammen. Måtterne får lov til at dryppe så meget af, at det er muligt at sende dem med en speditør.

Så snart at måtterne ankommer på byggepladsen, skal de installeres.

Kan dette af forskellige grunde ikke ske, skal måtterne der ikke installeres med det samme rulles ud, lagres på et skyggefuldt sted og vandes tilstrækkeligt.

For at undgå at vegetationen vokser ned i undergrunden på det midlertidige lagringssted og for at optimere vandtilbageholdelsen, anbefales det at udlægge en kunstoffolie på et fladt areal.

Under de ovennævnte betingelser kan måtterne lagres i op til 3 dage inden de installeres.

Afhængigt af naturfibrene og transportbetingelserne (f.eks. sammenrulning og afdrypning), kan måtterne ved sammentrækning af kokosfibrene godt ændre sig i form og længde.

Derfor anbefales det, at måtterne efter udrulning der efter at vande i vandområdet og reprodilere dem inden fastgørelse med træspyd.Reprofilering foregår ved, at Sivrørsmåtterne trækkes tilbage i deres oprindelige form i længde og bredde.

Til områder med kun jævnlig vandforsyning f.eks. oven over Sivrørsmåtterne anbefales ArmaFlor Græsmåtter/Sivgræsmåtter såvel som Greenfix Covamat Fresh eller WollTerra frømåtter. Se mere under de enkelte afsnit omkring disse specifikke produkter.