AquaGreen Sivplanteø

Ved mange vandområder er der ingen eller kun utilstrækkelige sivzoner. Denne tilstand kan oftest føres tilbage til flodmorfologien. For stejle skrænter eller trafik fra dyr og mennesker kan være en årsag for den manglende sivvegetation.

På grund af den manglende siv kan det føre til mangler i vandkvaliteten. Gennem siv- og bredvegetationen styrkes selvrensningskraften af vandet, da den planteudviklede biomasse optager næringsstoffer fra vandet. Disse nærings- men også skadestoffer bliver lagret i biomassen og omdannet i planten.
Også under vandet i rodnettet bliver den biologisk aktive overflade ved en etableret bred- og sivzone stimuleret til at mikroorganismer kan bosætte sig. Mikroorganismerne danner en "biofilm", som også bidrager til forbedringen af vandkvaliteten.
Sivvegetation frembringer et vigtigt strukturelement for en kompleks aquatisk livsfællesskab. Ydermere tjener planterne som næringskilde og som byggemateriale. De tilbyder skjulesteder til fiskeyngel og fiske kuld hjælper selvreguleringen med at holde hele systemet intakt. Også væksten af alger kan ved en intakt siv- og bredvegetation indskrænkes og formindskes.
AquaGreen flydende sivøer Type SRD baserer sig på en flydende bæremåtte Type RepoFloat I2.
Den flydende bæremåtte består af et flet, som består af en vævstruktur såvel som integreret, folieomhyldet opdrifts elementer. De integrerede opdrifts elementer er hverken fastgjort i eller under måtten, men er der imod en indflettet bestanddel af den flydende bæremåtte.
Som ved enhvert klassisk væv bliver der produceret en bæremåtte med tråd og for at få den ønskede opdriftskraft bliver måtten ydermere bestykket med integreret folieomhyldet skumstofelementer.

Mellem de enkelte opdriftselementer bliver der ved hjælp af PE og PP folie integreret en måttestruktur. Alt efter opgaven og de lokale betingelser kan afstand og diameter i de integredede opdriftselementer i RepoFloat flydebæremåtten ændres. Derved er der slet ingen afstande mellem de enkelte opdriftselementer i varianten RepoFloat I3. Opdriftselementerne er derved indarbejdet parallelt uden afstande i vævsmaterialet.
Vegetationsbæremåtten med standardbredden 1,18 m. bliver efterfølgende forkonfektioneret i længder på 2,5 m (andre længder er tilgængelige på forespørgsel) og belagt med en forkultiveret ArmaFlor Sivmåtte Type RM. Alternativt kan man også bruge en BesTex Filtermåtte Type RFM/1 i en kombination med en beplantning af ArmaFlor Sivballer Type MP5. Kokosfibermåtterne bliver herved forbundet med den svømmende bæremåtte.
De flydende sivplanteøer har en størrelse på 1,18 X 2,5 m. De enkelte elementer kan efter installation kobles sammen, så individuelle sivplanteområder og strukturer opstår.
Rødderne trænger igennem den flydende bæremåtte og danner i løbet af tiden en tyk rodfilt under måtten. Dette skaber yderligere opdrift og kompenserer dermed den tilhørende tilvækst af biomasse på vandoverfladen.
Udover de klassiske indsatsområder, som begrønning og landskabsetablering, bidrager de flydende sivplanteøer Type SRD til forbedringen af vandkvaliteten såvel som nærings- og skadestofsreducering.
Der udover er det også muligt med en indsats indenfor hydrobotaniske kløfter, der primært anvendes til reducering af eller forhindre udledninger af Ammonium i vandet. Men også til fiskeopdræt og fiskesøer kommer de flydende sivplanteøer i betragtning.
Specielt ved stærkt foranderlige vandstande har AquaGreen svømmende sivplanteø Type SRD vist sig som et alternativ til den klassiske enkeltbeplantning. Derved forhindrer de svømmende sivplanteøer et stort frafald af vegetation, som bestemt viser sig enkeltbeplantning på områder med stærkt svingende vandstande.
Også ved begrønning af stejle vægge ved bredder, som f.eks. tidligere grusgrave, eller klassiske dykvæg af beton, stål eller kunstof bliver de flydende sivplanteøer anvendt.
Alt efter opgaven, f.eks. ved målrettet forbedring af vandkvaliteten, er det nødvendigt med en tilbageklipning af biomassen med den tilhørende fagligt korrekte fjernelse af materialet.
Sivplanterne udvikler i vandet vidt forgrenede rodsystemer, som alt efter område og planteart kan vokse op til en meter ned i vandet. Rodudviklingen i frit i vand hængende rødder er betydeligt mere intensiv end ved rødder i substrat, som f.eks. grus eller sand.
Vi har ved planten Carex acutiformis, som er en af de almindeligste plantearter blandt de svømmende sivplanteøer, har vi målt ved en volumen på 1 ltr. målt en rodlængde på 882 m. Hvis denne værdi ved en gennemsnitlig længde på 30 cm underneden af en udviklet AquaGreen svømmende sivplanteø bliver ekstrapoleret, er der en længde på rodfiltens hoved-, side- og hårrødder på op til 250 km. Denne viden er grundlaget for viden om den positive virkning der er på vandkvaliteten.
Også optaget af ilt igennem sivplanterne er af stor betydning og kvalitetsforbedrende for vandet.

Til forankring er der forskellige muligheder, som beskrives nærmere under BesFix. Der er klassiske fastgørelsesmuligheder med f.eks. BesFix stenankersække eller befæstelse med BesFix Polystålfyr. Ofte anvendes dog også tilhørende forankring fra kunden selv afhængigt af de lokale betingelser.
Til beskyttelse af rodfilten kan der under vandet, f.eks. imod græskarper eller andre rodædende fiskearter, installeres et bidenet. Dette net hedder BesTex Gitterplan Type GP 03, som godt nok er gennemtrængeligt for rødder, men ved en rodlængde på ca. 30 cm ikke kan komme i direkte kontakt med fisk.

Ved store bestande af vandfugle er det tilrådeligt, også over vandet i det mindste for de første 1-2 vegetationsperioder at anvende er bidenet. Her er der forskellige produktvarianter i blandt BesFix programmet.
I standardudførslen hører et system af integrerede, i måtten hængbare stålstænger og smådyrssnor (sekskantflettet, stålforzinket, maskebredde: ca. 20 X 20 mm).
Disse bidebeskyttelseshætter Type VBS-H bliver leveret allerede formonteret og kan efter installationen af de enkelte elementer stilles op og fikseres på øen.
Yderligere bidbeskyttelsesvarianter findes i emnet BesTex.

1
Få mere viden om AquaGreen sivplanteøer her
1
Læs om vores AquaGreen-case om sivplanteøer
1
AquaGreens svømmende sivplantegitter type SRD-G
1
AquaGreens flydende sivplantemodul type SRD-M
1
AquaGreen svømmende småøer type SRD-R
1
Vejledning til AquaGreens sivplanteø type SRD