Læs om vores AquaGreen-case om sivplanteøer

I 1998 blev der bygget en hydrobotanisk rende (HBR) af et byggefirma ved Antwerpen i Belgien.
Den hydrobotaniske rende blev etableret med AquaGreen svømmende sivplanteø Type SRD. Formålet var, at afløbsvandet som stammede fra maskinevedligeholdelse og som var stærkt belastet med olie og fedt osv. skulle dræneres igennem denne slyngede rende og dermed rense vandet.
Det kongelige universitet Leuven (KUL) fulgte dette byggeprojekt videnskabeligt.

Efterfølgende uddrag fra undersøgelserne:

I to hydrobotaniske render (Steenbach og Ronebach) i naturreservatet Blankaart blev AquaGreen svømmende sivplanteøer Type SRD anvendt til yderligere vandbehandling (bl.a. til reducering af sedimenter).
Den hydrobotaniske rende blev konstrureret bag et konventionelt slamfang med afløbsbække.
Gennem Universit Leuvens studier blev der høstet planter efter et år og sorteret efter art.
Målet var, at bestemme tørvægt og mængderne af kvælstof og fosfat.
På grund af kompleksiteten og en målingsbestemmelsestid på 5 dage for nogle værdier, blev kun nogle målinger færdiggjort. Det var målinger omkring næringsværdier.
Ydermere blev perioden indskrænket, da ikke alle værdier var til rådighed ved angivne måletidspunkter. Dermed har man primært fokuseret på perioden mellem september og november 1998.

Bemærkning: Norm står for den respektive grænseværdi.