AlmRoellike

Grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling: En fremtidssikret byplanlægning.

I Nykilde arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores byer. En vigtig del af dette arbejde er at fremme grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling.

Hvad er grøn infrastruktur?

Grøn infrastruktur er et begreb, der dækker over alle de naturlige og semi-naturlige elementer i byerne, som har en positiv indvirkning på miljøet og borgernes velbefindende. Det kan omfatte alt fra træer og planter til grønne områder, vandløb og vådområder.

Hvad er regenerativ byudvikling?

Regenerativ byudvikling er en tilgang til byplanlægning, der sigter mod at skabe byer, der er selvforsynende og bæredygtige. Det handler om at bruge naturlige processer til at løse byernes problemer, såsom klimaforandringer, forurening og oversvømmelser.

Hvorfor er grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling vigtigt?

Grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling er vigtigt af flere grunde. For det første kan det hjælpe med at reducere byernes negative påvirkning på miljøet. Grøn infrastruktur kan for eksempel hjælpe med at forbedre luftkvaliteten, reducere støj og opsamle regnvand.

For det andet kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling forbedre borgernes velbefindende. Grønne områder kan for eksempel hjælpe med at reducere stress, forbedre søvnkvaliteten og øge fysisk aktivitet.

For det tredje kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling bidrage til at skabe et mere socialt og inkluderende bymiljø. Grønne områder kan for eksempel skabe fællesskabsfølelse og give alle borgere adgang til naturen.

Hvordan kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling implementeres?

Der er mange måder at implementere grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling på. Her er nogle eksempler:

  • Plant træer og planter i byerne. Træer og planter kan hjælpe med at forbedre luftkvaliteten, reducere støj og opsamle regnvand.
  • Skab grønne områder i byerne. Grønne områder kan for eksempel være parker, haver, skovområder eller kystområder.
  • Genbrug og genanvende materialer i byerne. Dette kan hjælpe med at reducere affaldsmængden og forbedre ressourceeffektiviteten.
  • Brug vedvarende energikilder i byerne. Dette kan hjælpe med at reducere byernes afhængighed af fossile brændstoffer.

Nykildes arbejde med grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling

Vi tror, at grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling er nøglen til at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores byer. Vi er derfor forpligtet til at arbejde for at fremme disse tilgange.

0
IMG 1023

Grøn energi

I samarbejde med naturen og solen.

1
Ferielukket

Lukkedage

Vi holder lukket i sommeren 2023 følgende dage:

24. - 28. juli, begge dage inklusive

0
Foto 23 05 14 16 37 56 1039
Yngleøerne i brug.

Yngleøerne ved Birkum Sø er i fuld brug.

0
Cottagehave 1

Forårsrabat på sommerblomster

Forårsrabat til de hurtige!

0
Foto 23 04 20 19 45 01 0876

Vi tager egen medicin!

Læhegn og solceller.

0