Nykilde/ArmaFlor® græsmåtter

Nykilde/ArmaFlor Græsmåtter er udviklet til områder uden konstant vandforsyning, altså over det typiske amfibie-område og vandvekselzone. ArmaFlor Græsmåtter er specielt velegnede til regnvandsbassiner, vandtilbageholdelsesbække og afdræningsrender/-kanaler. Her er der kun temporært vand til stede, men når det er der i kraftigere mængder og kortvarigt med høj vandstand.

De fuldstændigt gennemvoksede græsmåtter er under disse betingelser en naturlig erossionsbeskyttelse, som også kan anvendes på stejle skrænter (stejlere end 1:1), helt op til hældninger på over 80 grader.

Græsserne bliver forkultiveret på et ca. 20 mm tykt substratlag og efter de er blevet skrællet af, bliver de i den anden dyrkningsfase installeret på en nedenfor beskrevet vegetationsbærer, således at denne bæremåtte (f.eks. et kokosnet) er komplet gennemvokset med rødder.

Rullebredden er standard 1 m, længden pr. rulle er 10 m.

Gennemsnitsvægten er alt efter vandindhold 25 - 35 kg/kvm. Først efter høst og pakning kan vi fastlægge den endelige vægt.

For at gøre losning og installation så let som muligt, bliver rullerne rullet op på et tomt rør, således at de enkelte ruller ved hjælp af en stålbare, kæde eller lastbælter uden problemer kan læsses af og transporteres til installationsstedet.

Det er også muligt at rulle græsmåtterne af direkte fra lasteudstyret på minilæsser eller lignende materiel.

Man kan let tilskære og tilpasse rullerne i bredden med en motorsav eller gartnerkniv eller lignende.

Indbygning foregår med kant til kant, altså de skal ikke overlappe, så der skal tages hensyn til at underlaget er rettet af.

Til dette og til fastgørelse på stejlere arealer anvendes BesFix træpløkker eller stålspyd.

Underlaget skal planeres korrekt ud.

Affald, rodstykker, større sten og lignende skal fjernes. Der ud over skal jorden lige før udlægning af græsmåtterne rives let igennem i en ca. 4 - 5 cm dybde.

Det anbefales også, at vande arealet let igennem før udrulning af græsmåtterne.

Da det handler om et forkultiveret vegetationsprodukt er det nødvendigt med en øjeblikkelig installation af græsmåtterne, senest indenfor 24 timer efter levering.

Skal græsrullerne stå i nogle timer før de installeres, skal de tildækkes og stilles i læ for vind.

For at undgå overophedning af biomassen i rullen, skal jævnfør ovennævnte rullen udrulles hurtigst muligt. Ellers beskadiges vegetationen af varmen.

Efter udrulning og fastgørelse følger den faggartnermæssige korrekte vanding og pleje. Denne kan sammenlignes med pleje af græs- og plænearealer, dog med hensyntagen til, at græsmåtterne på stejle arealer skal vandes regelmæssigt og tilstrækkeligt. Afhængig af positioneringen af skrænten/volden skal man også tage hensyn til vandets kontakttiden med måtten.

ArmaFlor Græsmåtter fremstilles med en speciel græsblanding, som tolererer de sædvanlige klimatiske betingelser, men også de temporære oversvømmelser.Græsmåtterne består bl.a. af Lolium perenne (Alm. Rajgræs), Festuca-arter (svingler), Poa pratensis (Engrapgræs) og Agrostis capillaris/stolonifera (alm. og krybende Hvene).

1
Tjek Nykilde - ArmaFlor® græsmåtter-versioner ud her
1
Nykilde - ArmaFlor® græs bredmåtter type RGM