Beskyt bredden med BesTec stenruller

BesTec Stenruller – Mere end bare sten i et net.

Forord

BesTec Stenruller er beskrevet i detaljer i vores produktkatalog under afsnittet BesTec under Stenruller. Med denne informationsskrift ønsker vi at give yderligere supplerende information og forklaringer, installationseksempler og installationsinstrukser.

Produktudvikling

De stålkasser (kaldet gabioner) som blev udviklet i det forrige århundrede, blev udviklet til at beskytte f.eks. søbredder og blev oprindeligt lavet af et stålnet, som blev placeret i et forberedt hul on-site, og derefter fyldt med stenmateriale og til sidst lukket. Denne konstruktion blev yderligere udviklet henover årene så at stenkurve, stålnets stenruller eller også såkaldte gabionsruller lavet af galvaniseret stålwire, normalt med en maskestørrelse på ca. 60 X 80 mm med en wiretykkelse på ca. 2,2 – 2,5 mm og en diameter på ca. 60 cm, blev anvendt. På grund af infleksibiliteten af wiren, men også for at undgå skader på wiren, blev disse stålwireruller og bliver derefter samlet on-site i 2 m længder som cylindriske kroppe, efter at de også først blev placeret ved bunden af bredden og derefter fyldt. Disse processer er dog, selv med brug af alu-zink legeringer, viste det sig, meget krævende og besværlige og der er stor fare at wire og den tilhørende rustbeskyttelse (normalt kun lavet af zink) allerede er så skadet ved fyldning eller installation at rust allerede forekommer efter få måneders brug, som ultimativt fører til fejl i systemet. Rustne wires som stikker ud, kan også beskadige fisk og mennesker.
Basen af bredden kan ikke blive stabiliseret tilstrækkeligt over længere perioder, så denne teknologi viste tilsvarende deficittet, som BGS anså som et vigtigt udviklingsmål.
Først og fremmest har BGS udviklet substitutprodukter, hvoraf nogle allerede er pre-kultiverede og de har været i stand til at skabe bæredygtige baser for beskyttelse af skrænter mod vanderosion , f.eks. ArmaFlor sivrørsruller eller ArmaFlor kokosfaskiner/pre-kultiverede fiberruller.

BesTec Stenruller i kombination med ArmaFlor pre-kultiverede fiberrulle.
Derfor er det ikke nødvendigt at udføre opgaven hver gang med hård kyst-/bredsikring. Tilføjet til dette er ulempen med stål-sten-ballastrullernes infleksibilitet, da stålwiren kun kan deformeres i meget begrænset omfang og deformationen kan ikke udvikle sig tilbage igen.
I sager hvor hård kystsikring er nødvendigt på grund strømhastigheder, udløb fra drænrør eller af andre grunde, blev BesTec Stenruller oprindeligt udviklet af et stærkt riveresistent syntetisk net. I begyndelsen af 90´erne, blev produktet sat i serieproduktion og konstant videreudviklet med hensyn til materialevalg til nettene, opfyldningsteknologi og fyldeservice.
 
BesTec netstrømpe til BesTec Stenruller.

Produktspecifikation
 
Installation i en bæk, tæt på Hamburg, Tyskland.
BesTec Stenruller er fremstillet af et stærkt riveresistent polypropylen-net (PP), knudefrit, med en hovedsøm af netstof, som er testet i en specielt tilvirket proces med hensyn til bæreevne og service livslængde. Nettene bliver til dette formål testet af anerkendte test institutioner og af vores egen overvågningsafdeling. Specielt langtidsholdbarheden, på grund af den korresponderende høje kvalitets UV-beskyttelse, såvel som brugen af polypropylen i en multifilament version, sikrer at der på dette grundlag produceres holdbare, højkvalitets og sikre produkter. For yderligere information om BesTec net teknikker og designs, referer venligst til vores informationsblad nr. 79.
 
Flere informationer om BesTec revetment-system (riprap) står til rådighed på forespørgsel
Slutvægt og data på fyldmateriale afhænger af typen af sten, kornstørrelse distribution indenfor graderingskurven. Derfor, kun cirka værdier er mulige.
BesTec Stenruller tilbydes i forskellige diametre (100 – 450 mm). Net størrelsen er ca. 45 X 45 mm (30 X 30 eller mindre net størrelser til specielle applikationer på forespørgsel) så stenmaterialet kan bruges ifølge den hydrauliske ingeniør standard EN 13 383, med en graderingskurve CP 45/125, eller 45 til 125 mm i diameter.
Overholdelse af graderingskurven er absolut essentiel for at opnå en maksimal fylddensitet i stenrullerne. Sten som er for store betyder, at den krævede vægt af de individuelle stenruller ikke opnås. Sten som er for små kan ikke bindes i nettet, så stenmaterialet gradvis fjernes fra BesTec Stenrullerne.
 
Klar til installation, lastes på lastbil, fyldt i BGS fabrikken eller on-site: BesTec Stenruller
Der er flere specialdesigns af BesTec Stenruller, hvor der f.eks. kan anvendes små sten, lavasten eller andre materialer til at fylde de tilpassede net sokker. Der er mange muligheder.
Vi rådgiver gerne omkring disse varianter.
 
BesTec Stenruller med et ekstra indersidefilternet.
For at kunne garantere at brug af snavs eller andre materialer, såvel som den vegetative version af Stenrullerne, installeres såkaldte filter Grids på indersiden af net sokken hvis det er nødvendigt, som sikrer at selv hvis graderingskurven falder under den nedre grænse på 45 mm, så bindes fyldmaterialet og tilbageholdes det inden i BesTec Stenrullerne.
Dimensioner og design
 
Fleksibel og tilgængelig i forskellige diametre. Installation rundt om afdræningsrør.
I tillæg til de allerede nævnte diametre (100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm og 450 mm), så er andre specialdiametre også tilgængelige efter forespørgsel.
Da BGS net sok produktion foregår in-house, er det muligt med en fleksibel og hurtig produktion, også af specialstørrelser.
På forespørgsel kan garntykkelser på >5 mm også produceres.
Det er dog i de seneste år også blevet muligt at bruge BesTec dobbelt netværksteknologi. Normalt laves net af 4 – 5 mm garn afhængigt af diameter og design. Net farven er sort således at produktet forsvinder ind i landskabet.
Andre farver er naturligvis også tilgængelige på forespørgsel og for et ekstra beløb, hvor dog den sorte farve garanterer den størst mulige UV-stabilitet. Efter at have aflejret sedimenter, som ofte sker efter flere års brug, er nettene i BGS-standard version stort set ikke synlige og har derved ikke nogen indflydelse på den naturlige karakter af vandområdet.
 
Hurtig og let lastning og losning med BesTec løfteudstyr.
En meter længde er den anbefalede længde ved en diameter på 300 mm. Selvfølgelig er andre længder også mulige og kan produceres efter ønske, hvormed de maksimale fyldningsbetingelser opnås i længder af en meter med produktions-/fyld metode udviklet af BGS.
I tilfælde af længere versioner hvor nettene ikke længere kan fyldes frit suspenderet, bliver de maksimale fyldniveau tilsvarende begrænset.
Designet på en meter giver også den store fordel at stenrullerne kan lastes på lastbilen i fyldt udgave på fabrikken og at losningen kan klares med op til 6 styk pr losning og transporteret til bredden ved hjælp af BesTec trosserne som leveres af BGS (venligst se detaljer i det tilhørende afsnit).
Dette øger udlægningshastigheden kraftigt.
Længder på 2 eller 3 meter, såvel som speciallængder er også tilgængelige hvis ønsket, men så er det i et horisontalt design med en tilsvarende mere kompliceret losningsproces, men stadigvæk anvendes BesTec traverser som allerede nævnt.
Begrønnings potentiale
 
BesTec Stenruller i kombination med Composit pre-kultiverede måtter, type DW-V
Der er en række af alternativer til at begrønne BesTec Stenruller med, som beskrives i det nedenstående:
Hvis BesTec Stenruller installeres på en fortløbende skrænt/middel vandlinje og med lave hydrauliske belastninger, strøm/bølger etc., er det muligt at plante på stedet efter installation af stenrullerne ved brug af ArmaFlor sivrørs baller, type MP5. Disse planteballer, som er pre-kultiverede i kokosfibre og jordsubstrat kan plantes gennem nettet ved hjælp af et plantejern. Positioneringen af siv ballerne med hensyn til beplantning skal være i området omkring vandlinjen eller langs bredden i området med påfyldt substrat eller direkte i substratet bag stenrullerne. Plantetætheden pr meter varierer afhængigt af diameteren, men mellem 8 – 12 planter pr løbende meter.
Plantearter afgøres af lokation og standard ifølge ArmaFlor sivplante balle program.
En anden mulighed er brug af pre-kultiverede ArmaFlor sivmåtter i en bredde af 0,5 m. Disse placeres centralt på stenrullen i retning af bredden og fastgøres ved hjælp af stål clips gennem sivmåtten og stenrullerne.
Denne type brug af ArmaFlor sivplantemåtte er egnet ved lave hydrauliske belastninger.
 
 
ArmaFlor plugs og Composit måtter til begrønning af BesTec Stenruller.
Ved større belastninger, f.eks. på grund af vind og bølger, eller fra bådtrafik med hastigheder på >1,5 – 2 m/s anbefaler vi brug af pre-kultiverede Composit vegetationselementer, type DW-V, som er tilplantet og pre-kultiverede på en vegetationsbæremåtte, type RepoTex S med planter fra strand og sivrørszoner.
Vegetationsbæremåtten er en kombination af net med et vandholdende fleece-lag, som kan lagre op til ca. 8 ltr/kvm vand.
 
RepoTex vegetations bæremåtte før beplantning med ArmaFlor plugs.
Efter at planterne har fået rødderne igennem bæremåtten og placeres ovenpå BesTec Stenrullerne, bliver de sikret på toppen af stenrullerne vedhjælp af UV-stabile plastbånd eller PP-reb og kan tages i brug med det samme.
Den sidste variant, specielt til områder med skiftende vandstande og manglende konstant vandforsyning til vegetationen, anbefaler vi BesTec Siv Stenrulle forberedt til vegetation, som indeholder i tilknytning til standardversionen et internt syntetisk sedimentfilter såvel som et fyldmateriale bestående af lava granulat eller substrat til fyld i mellemrummene mellem stenrullerne.
 
Ca. 1 år efter installation af BesTec Siv Stenruller
   
Denne kombination med et af vegetationselementerne nævnt ovenfor, specielt ved brug af Composit, type DW-V varianten, tillader også hydrauliske belastninger og vandmodstand.

BesLift last- og installationsudstyr
BesTec Stenruller er fyldt til maksimum ved hjælp af BesTec fyldeværktøj og har derfor en meget høj monolitisk binding, specielt når man tager betragtning den korrekte graderingskurve for byggeelementer i vand, klasse CP45/125.
Derved opnås den højest mulige vægt pr løbende meter stenruller, som adskiller dette produkt kraftigt fra sten som bare fyldes i net. Takket være disse specielle net er disse vægtlaste mulige under forskellige nødvendige transportscenarier, f.eks. fra fyldning til lastepunkt og fra losningspunkt til installationssted, men også løft af flere enheder ad gangen, ved brug af de korrekte maskiner naturligvis, f.eks. gaffeltrucks, gummiged eller lignende entreprenørmateriel.
 
For at sikre en sikker og effektiv håndtering, har BGS udviklet passende systemer til transport og installation, som vi stiller til rådighed for vores kunder på lånebasis.
Disse systemer/udstyr består af jævnligt testede stålkonstruktioner, som lastes medkorresponderende heavy-duty bælter, kæder og selvlukkende kroge.
BesLift Stenrulle løfteværktøj kan løfte op til seks BesTec Stenruller pr operation. Dette optimerer især laste og losseprocessen, men også transporten til installationsstedet. For yderligere detaljer, referer venligst til afsnittet BesLift i vores katalog.
Shipping og transport
BesLift systemerne allerede nævnt ovenfor gør lastning og losning simpel og effektiv. Af logistiske grunde anbefaler vi derfor at vælge BesTec Stenruller i en længde på en meter, som allerede nævnt ovenfor, da disse kan lastes på lastearealet med en tilhørende truck i oprejst position og losning kan derved også foregå hurtigere end med andre længder, f.eks. 2 m, som derfor skal transporteres liggende ned individuelt og dermed også skal lastes og losses individuelt. Lastning og losning af op til seks stenruller pr operation øger losning processen betydeligt.
Da de individuelle BesTec Stenruller efter installationen er spredt med og iblandt hinanden (se illustration for detaljer), opstår der en maksimumlængde efter installation af stenrullerne og pre-rulning, så leveringsformen er anbefalet til at være en meter på grund af håndteringsfordelene. 

Installation
 
Installation fra en pram på en flod ved Hamburg, Tyskland.
Efter losning med BesLift Systemet, udlægges de enkelte BesTec Stenruller i et fagligt korrekt forberedt niveau ved basen af skrænten/bredden. Til dette anbefales brugen af en hydraulisk fleece på ca. 500 – 600 g/kvm, og denne placeres under BesTec Stenrullerne og skal integreres ind i bredden/skrænten.
BesLift udstyret kan nu konverteres til installation af de enkelte BesTec Stenruller på en sådan måde, at bælterne kroges ind i hovedsyningen (i længderetningen) for hver 30 cm således at man kan sænke de enkelte stenruller ned i det forberedte areal ved foden af bredden/skrænten. Efter løsning af krogene gentages denne procedure med de næste stenruller og til sidst bindes BesTec Stenrullerne sammen i starten og slutningen ved hjælp af en passende polypropylen (PP-reb ca. 4 – 5 mm garntykkelse) eller UV-stabiliseret kabelbinder (længde ca. 300, bredde ca. 4 – 5 mm) på mindst tre steder eller for hver 3. syning. Husk at overholde arbejds- og sikkerhedsbeskyttelsesregler!
I specielle tilfælde bliver ekstra BesFix stålkroge, type SH 100 lavet af bøjet jern, fastgjort ved at hamre stålkrogene ned i jorden mellem net og sten, så bøjningens ende også er nedsunket i det næste net.
Med en længde af en meter, skal det sikres at underlaget forberedt af kunden er tilsvarende fladt, da ujævnheder på grund af fleksibiliteten af produktet fører til forkortning af den samlede længde.
I tilfælde af flerlags kystopbygning (op til seks lag på svagt hældende konstruktion er mulig), bør man være opmærksom på at den produktrelaterede ujævnhed på grund af stenmaterialet fra det andet lag betyder, at stenrullerne normalt opnår en installationslængde på < 1 m (ca. 80 cm som tommelfingerregel) ved en produktionslængde på en meter. Dette skal man tage hensyn til som kunde i forbindelse med beregning af mængder.
 
Pre-produktion af BesTec Stenruller on-site, klar til installation.
On-site produktion
Produktionsstedet skal være tilgængeligt med tunge køretøjer, som skal levere stenmaterialet, men også transportere stenrullerne væk senere.
For at undgå at sten bliver presset ned i den underliggende jord i forbindelse med produktionen, hvilket er uundgåeligt, så anbefaler vi at man udlægger en syntetisk geotekstil (ca. 50 kvm), som kan fjernes igen efter endt fyldearbejde. BesTec Stenrullerne produceres der efter af BGService (eller en af vores partnere) på lageret for brug til installatøren og, hvis nødvendigt, opbevares midlertidigt. En ”just in time” produktion under konstruktionsfasen kan også arrangeres.
BesTec Stenruller i brug
Nedenfor er nogle eksempler på typiske områder hvor BesTec Stenruller som, på grund af kvalitetskriterierne nævnt ovenfor, klart adskiller sig fra kryds links, stenfyld eller fyld med for store stenmaterialer, for lav bulk densitet og UV-stabilitet etc.
 
Pre-fyldt, on-site, før installation i en drænkanal.
 

 

 
Bølgebryder system på en flod.
 
Beskyttelse af en bro i stedet for BesTec Revetment madras, fordi det var kun muligt at installere med håndkraft.
Yderligere installationseksempler

 
Ruhed:
Der er godkendte formler til at bestemme råheden i hydraulik. Grundlæggende, råheden af BesTec Revetment kan betragtes hydraulisk på samme måde som for andre revetment, men med den afgørende forskel at de er erosions-resistent og tilpasser sig substratet skulle dette ændre sig.
Hydraulisk last:
Som det kan ses fra listen i Infoskrift nr. 40, blev hydrauliske laste testet i en overløbskanal. Så snaren revetment, og dette gælder også for BesTec produkter, lægger alen på tværs af strømmen og peger væk fra foden af bredden/skrænten, former den en forhindring som vandet løber over. I dette tilfælde, bliver overløbshastigheden påvirket af energimæssige principper (Bernouilli equation) og ikke specifikt af BesTec produktet, som er forhindringen.
En BesTec Revetment (type SKM, GSM eller KDW) som et storareal revetment element, som har overløb af vand over en længere længde, former et grænselag hvor vandet bliver brudt. I dette tilfælde, råheden af stenkammer måtteoverfladen spiller en vigtig rolle, som til gengæld afhænger af størrelsen på stenmaterialet. Først og fremmest, det er ikke en forudsætning at sten er i et kammer i et net system.
Hastigheden som forekommer ved overløb over BesTec produkter afhænger af længden af vandets forløb over revetment (bredbeskyttelsen), vanddybden og gradienten (i strømretningen). Disse tre parametre kan være meget forskellige og fører ikke til en nøjagtig hastighed men til en hastighedsprofil. Denne profil udregnes i henhold til hydraulikloven. For at opsummere, BesTec systemerne skal ses på samme måde som klassisk groft dække, men med den afgørende forskel at de er erosionsresistente og tilpasser sig substratet, specielt i de tilfælde at dette ændrer sig.