ArmaFlor® sivrørssod type RS

I modsætning til den tidligere beskrevne ArmaFlor Sivrørsmåtte adskiller Sivrørssod sig blandt andet ved sin størrelse på 1 x 1 m.

Vi udviklede for tre årtier siden en Sivrørspalle som i modsætning til den nutidige størrelse havde størrelsen 1,2 x 0,8 m.
Disse blev ligesom Sivrørsmåtterne beplantet med en blanding af forskellige bred- og sivrørsplanter.
Sivrørspallerne kan efter ønske produceres på kontrakt som en specialproduktion. Erfaringer viser dog, at denne produkttype primært fungerer som æstetisk element i urbane områder.

På basis af disse ønsker bliver Sivrørssod i modsætning til Sivrørsmåtterne ikke forkultiveret med forskellige bred- og sivrørsplanter. I stedet for forkultiveres de med en enkelt art (f.eks. Iris pseudacorus eller Lythrum salicaria) eller en plantegruppe (f.eks. forskellige Juncus-arter som Juncus effusus og Juncus inflexus eller Carex-arter som Carex gracilis/acutiformis/pseudocyperus).

Funktion og formål med Sivrørssod er de samme som ved Sivrørsmåtterne. Sivrørssod har dog den fordel, at det er muligt at at udforme bredområdet individuelt efter ønske. Dette er ofte tilfældet i urbane områder, hvor man også skal tage hensyn til det æstetiske udtryk udover færdsel og dyrs indflydelse.
For at tage hensyn til optiske aspekter, kan eksempelvis et længere afsnit af bredden beplantes med kun art (f.eks. Iris pseudacorus) eller andre blomstrende arter (f.eks. Lythrum salicaria) beskyttes mod erosion og beplantes.
Her igennem er det muligt for planlægger og anvender, at designe en individuel plantesammensætning ved hjælp af en kombination af forskellige Sivrørssod.

Efter forkultivering over en vegetationsperiode er Sivrørsoden med blandt andet Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Carex- og Juncusarter, Phragmites australis eller Typha latifolia/angustifolia stort set leveringsklar hele året rundt fra vores produktionssteder.

På forespørgsel kan vi (efter en produktionsperiode) også levere individuelle versioner (f.eks. Filipendula ulmaria, Butomus umbellatus eller andre lignende arter).

 

Den gamler version til venstre og den nye version bestående af fåreuldsfibre til højre.