Nykilde Bredmåtte ArmaFlor® vegetationssystemer

Ud over det bioteknikske sikringsdesign til foden af ​​en dæmning er der et yderligere behov for skrånende overflader over foden af skråningen.

Klassiske beplantninger med planter (sivplante baller) resulterer ofte på grund af de hydrauliske-mekaniske belastninger til en øget vækstrisiko.
Men selv i stillestående vand er en øjeblikkelig beskyttelse mod erosion og en langsigtet sikkerhed nødvendig, navnlig på grund af den stadigt hyppigere styrtregn og oversvømmelser af vegetation.
Også af hensyn til udseende, æstetik og ønsket om at hurtigt at få en grøn etablering er Nykilde Bredmåtter og
med mere egnet til beskyttelse af dæmningens overfladevegetation.

Disse produkter understøtter udviklingen af ​​rørskove og bredanlæg især på stående vand, men også i mere flydende farvande. Her kompliceres eller umuliggøres etableringen bred- og sivplantezoner af ugunstige etableringssituationer som f.eks. vanddybde, strømninger, vekslende vandstande, bølgeslag eller bundforholdene.
Ved hjælp af systemet ArmaFlor® Siv måtter og de nævnte varianter opnåes øjeblikkelig erosionsstyring samt restaurering og genplantning.

De klassiske "gamle metoder" såsom udvinding af sod på stedet, men også i mange tilfælde den sædvanlige igennem årtier anvendte metode med enkelt plantninger af vandløbsnære og sivplanter er karakteriseret ved en øget risiko for vækstudfald.
Den såkaldte Sodmetode er derfor efter vores opfattelse en forældet metode.

Fejlraten ved de gamle metoder ligger på omkring 80%, mens risikoen ved brug af BGS forkultiverede systemer er kraftigt reduceret.
De fordyrkede systemer er også hurtige og kan installeres uden specialuddannet personale, da installationen kan gøres uden besvær med tilstrækkelig vandforsyning og passende forberedt underbund.
En anden fordel er, at planterne har en vegetationsbæremåtte i form af for eksempel kokosfibermåtte som er præ-dyrket på stedet. Dette giver planterne nok tid til at etablere sig på stedet og til at beskytte dæmningen mod erosion ved gradvist at etablere sine rødder på stedet. Indtil dette tidspunkt beskytter vegetationsbæremåtten, f.eks BesTex® filtermåtte type FM 5/1, mod erosion på bredden.
Gennem vegetation gives mulighed for at skabe naturlige levesteder for en række padder, insekter osv udover førnævnte erosionskontrol.

De enkelte produkter bliver beskrevet detaljeret senere.