AquaGreens svømmende sivplantegitter type SRD-G

Disse stive, to-dimensionale letvægtsgitre består af kvalitetskunststof, hvorpå forkultiverede ArmaFlor sivplantemåtter bliver sikkert fastgjort.
Svømmebæregitteret består af en ca. 50% åben overflade, således at rødderne uden problemer kan vokse igennem svømmebæreelementet. Underneden dette svømmebæreelement er det foliebeskyttede RepoFloat svømmedug af typen ST50 med en diameter på ca. 50 mm anbragt.

Mellem de enkelte svømmedugstriber befinder sig i den øverste halvdel af svømmebæregitrets fastgjorte sivplantemåtter en rodzone, som successivt bliver gennemvokset.

Sivplantegitteret er specielt designet til hydrobotaniske render. Det blev dog også designet i forhold til æstetik ved vådområder med mellembelastninger, f.eks. retentionshøjvandsbække med konstant vandstand, efter-klaringsbække eller damme til almindelig forskønnelse eller renseanlæg.

Elementerne kan kobles sammen med hinanden eller under hinanden kan bringes ud på vandoverfladen hele året rundt, bare det ikke er frost.

Ved anvendelse til vandrensning/-behandling er det muligt at trække enkeltelementerne ind til bredden ved hjælp af Polystål-dug, så man kan klippe biomassen ned.

Alt efter belastning af vandet på grund af vandfugle er det også muligt, at levere en beskyttelse af AquaGreen svømmende sivplantegitters vegetation.

Elementerne forbindes uden problemer med hinanden. Forankring sker med BesFix stenankersække eller direkte til bredden. Ved valg af forankringssystem skal man tage eventuelle svingninger i vandstanden i betragtning.