Tagsubstrat

Substrat til taghaver

Taghavesubstrat er det vækstmedium, som de grønne tagplanter vokser i. Der findes en særlig blanding til hver type grønt tag, ekstensivt eller intensivt. Dette specialdesignede taghavesubstrat sikrer, at hvert vegetationslag får den rette næring på trods af jordlagets begrænsede tykkelse.

Anvendelse

Taghavesubstrat er en næringsrig jord, der dræner godt og er velegnet til forskellige typer vegetation. Taghavesubstrat produceres i overensstemmelse med FLL's retningslinjer. Afhængigt af systemstrukturen kan taghavesubstratet anvendes på grønne tage med en hældning på op til 45 grader.

Levering og installation

Taghavesubstrat fås i sække, big bags, løst tippet eller blæst på taget. Vi informerer dig gerne om det mest hensigtsmæssige taghavesubstrat til dit grønne tag.