Læs om AquaGreens flydende øer her

Det er en anerkendt teknik til opbygning af flydende øer og baserer sig på den naturligt forekommende såkaldte halvøer, som f.eks. forekommer som flydende landtunger/halvøer og som over vandet besidder en naturlig vegetation, delvis sommetider endda træer. Specielt i befolkningstætte regioner og ved knaphed med ynglepladser for vandfugle, men også ved forbedring af æstetikken ved en vedvarende begrønning ved større vandoverflader tilbyder svømmende øer en interessant indsatsløsning. De flydende øer blev allerede udviklet i 1979 af Bestmann.

Til at starte med blev de flydende øer individuelt beplantet med containerplanter og senere med sivplanter. Herved blev og bliver bl.a. arter som Glyceria maxima anvendt, som gennem en stærk vækst såvel over som under vandet og som hurtigt via udløbere hurtigt skaber et lukket plantedække. Ved siden af Glyceria maxima bliver forskellige varianter af halvgræsser dog også anvendt (f.eks. Carex acutiformis eller Carex gracilis), såvel som Typha latifolia og Iris pseudacorus. Andre arter, f.eks. Phragmites australis eller Scirpus lacustris, etablerer sig mere langsomt og er først ved anden vegetationsperiode fuldt udviklet. Som yderligere følgeflora anvendes arter som Juncus effusus eller Mentha aquatica.

Specielt i urbane installationsområder skal man tage vandfulgepopulationen i betragtning. Overpopulationer kan først og fremmest i 1 - 2 vegetationsperiode føre til skader på vegetationen. Det kan være tilrådeligt, midlertidigt at installere et BesTex beskyttelsessystem. Alt efter fiskebestand kan det også være tilrådeligt at beskytte, i det mindste en del af rodfilten mod bl.a. græskarper. Til dette formål står BesTex beskyttelsessystem, som installeres underneden de flydende øer, til rådighed.

I modsætning til den svømmende sivplanteø Type SRD så er udviklingen af de flydende øer tydeligt kraftigere. Det er derfor også muligt, at indsætte en ubegrønnet version som yngle flåder (Udførsel B). De tjener så til at forskellige fuglearter kan hvile eller ruge på dem.

Montage

Monteringen af de flydende øer er meget enkel. Ved siden af byggeserien SK 24 af kunststof (f.eks. PE/PP og PA) produceres en anden version produceret af rustfrit stål (byggeserie SK 30) for- eller komplet monteret leveret på byggepladsen med lastbil. Man kan også forbinde og kombinere forskellige versioner af de flydende øer. Den begrønnede variant "A" er dermed kombinerbar med den ikke-vegetative flåde variant "B". Formgivning og sammenstillingen er også meget rig på variation. Udover den klassiske kæde kan de flydende øer også sammensættes så der opstår en vandrende som er omgivet af de flydende øer.

De flydende øer kan dertil som ensidig ttrekanter sammensættes til en samlet flade.

Vegetation

De flydende øer er meget robuste og er blevet brugt i årtier. Normalt bliver den begrønnede variant "A" belagt med forkultiverede ArmaFlor sivplantemåtter. Herved bliver valgfri lavt- eller højere voksende arter anvendt. Ved begge de førnævnte planteskemaer er der Carex- såvel som Juncusarter, men også Iris pseudacorus er indbefattet. Ved de højtvoksende arter er rørkolber (Typha angustifolia/latifolia), Phragmites australis men også Scirpus lacustris. Også følgeflora som Mentha aquatica (Vandmynte), Lysamachia vulgaris og Lycopus europaeus står til rådighed. Disse planter kan også tilføjes efterfølgende. Alternativt kan individuelt forkultiverede sivplantemåtter anvendes efter en vegetationsperiode. Ved egnede hydrauliske belastninger kan man også beplante de flydende øer på stedet.

Grundlæggende kan man gå udfra, at AquaGreen flydende øer relativt let bliver tagt i brug af naturen. I tilfælde af en installation på et for mennesker utilgængeligt område tilbyder de flydende øer en ideel hvileplads for vandfugle. Flydende øer tjener også til at beskytte et samlet vandområde som habitat.

1
Køb AquaGreen svømmeøer type SK her