Få mere viden om AquaGreen sivplanteøer her

Intro

Allerede i 80´erne blev de første prototyper af de svømmende sivrørsøer udviklet af BGS. Udviklingen baserede sig på erfaringerne fra de flydende øer.

I sammenligning med AquaGreen flydeøer blev der dog designet et lettere og enklere byggeprincip, som var mere egnet til mindre mekaniske-hydrauliske belastninger.

Enkeltmodulterne af de svømmende sivrørsøer består af en kombination af kunststoffer og kokosmåtter og bred- og sivrørsplanter og de blev blandt andet anvendt af en spiritusproducent i Norderstedt til vandbehandling i et procesvandbassin. Yderligere anvendelsesformål fulgte efter i de efterfølgende år.

Produktvarianter 

På basis af erfaringerne blev AquaGreen Svømmende Sivrørsøer optimeret og videreudviklet i de efterfølgende år.

En af de relevante udviklinger var en svømmende vegetationsbæremåtte, hvor RepoFloat svømmende bæremåtte fungerer som basis for standardversionen af den svømmende sivrørsø/-dække Type SRD.

Her handler det om en fuldsyntetisk måtte, som ligner et fletværk. I forbindelse med den maskinelle fremstillingsproces bliver en opdriftsdel i form af en flydedug, alt efter specifikation, i forskellige diametre og afstande maskinelt syet ind i dugen. Ved hjælp af denne fremgangsmetode bliver opdriftssystemet integreret i den samlede måtte og ikke som ved andre varianter, som efterfølgende beskrives, fastgøres under et gitter eller en lignende konstruktion.

Opbygning af en forkultiveret AquaGreen svømmende sivrørsdæk Type SRD.

Vi holder os bevidst fra andre opdriftssystemer end RepoFloat svømmebæremåtte og svømmedug. F.eks. er overfladen på polystyrolplader behandlet med flammehæmmer, som kan indeholde skadelige stoffer. Lignende gælder for eventuelt helt eller delvis indholdet af Fluor.

Den svømmende bæremåtte er meget fleksibel og kan derved på en naturlig måde tilpasse sig vandbevægelserne.

Måtten har standardmæssigt en bæreevne på 8-10 kg/m2 og installeres med en Kokosmåtte og beplantet med bred- og sivrørsplanter. Hertil anvendes især planter, som egner sig specielt til svømmende sivrørsøer. Disse omfatter bl.a. Carex-arter.

Alternativt de svømmende sivrørsdække Type SRD beplantes ved hjælp af forkultiverede ArmaFlor Sivrørmåtter/Bredmåtter Type RM 5/1.

Ved kraftigere hydrauliske belastninger bliver AquaGreen svømmende sivrørsøer eventuelt forkultiveret i en vegetationsperiode i vores egen produktion, således at flerlagssystemet er komplet gennemvokset af rødderne.

AquaGreen svømmende sivrørsdække Type SRD ved Bille i Hamburg

AquaGreen sivrørsdække Type SRD til et projekt i Spanien

Ved siden af de beskrevne standardprodukter (Type SRD) findes der flere andre varianter alt efter opgavens art, såvel som de hydrauliske-mekaniske belastninger.

Således blev der allerede inden indførslen af RepoFloat svømmebæremåtten udviklet en 5 cm tyk gitterkonstruktion af enkeltgitterplader, som på grund af materialestrukturen selv kan flyde og har den nødvendige flydeevne.

Denne flydeevne bliver yderligere forbedret med ekstra installation af RepoFloat svømmedug (med en diameter på 25 til 50 mm) alt efter anvendelsessituation, og dertil begrønnet med før beskrevne kokosmåtte og planter eller allerede forkultiverede ArmaFlor Bredmåtter/Sivrørsmåtter.

Man kan tilføje et rodbeskyttelsesgitter på undersiden, til beskyttelse mod bid fra fisk.

Undersiden af grundkonstruktionen på det flydende rørmodul Type SRD-M

Denne variant af den svømmende sivrørsø hedder svømmende sivrørsmodul Type SRD-M.

Denne variant er godt nok ikke ligeså fleksibel ved vandbevægelser, man kan være en fordel ved kraftigere vandbevægelser. 

Velegnetheden af de forskellige svømmende sivrørsø-typer er afhængig af de lokale betingelser, f.eks. både forankrings- og fastgørelsesmulighederne såvel som de hydrauliske belastninger. Derfor bør man altid få vores råd og vejledning allerede ved planlægningsstadiet og gerne på stedet. Efterfølgende kan vi foreslå kunde eller planlægger/rådgiver den egnede løsning og variant.

 

Installation af AquaGreen svømmende sivrørsmodul Type SRD-M ved Schleusengraben i Hamburg-Bergedorf.

Varianten Type SRD er som svømmende sivrørsø kun tilgængelig i bredden 1,18 m eller 0,59 m. Bredden på varianten Type SRD-M findes i bredder på 1 m, 0,66 m eller 0,33 m.

Længden er på grund af den bedre håndterbarhed normalt på 2,5 m (Type SRD) og 2 m (Type SRD-M). Andre længder, f.esk. ved Type SRD, er op til 50 m. længder mulige. Forudsætning er dog, at arealet hvor de skal installeres tillader disse længere længder.

For at gøre formerne mere variable, blev den runde udgave udviklet.

Hertil hører damøen Type SRD-R, som består af en svømmedug og som standard produceres med en diameter på 50 eller 75 cm. Begrønningen foregårs om allerede beskrevet før levering. Der er også udviklet en specialvariant som yngleflåde til fjord terner. Yngleflåden kan beplantes og efter ønske yderligere produceres med et flydeelement så det fungerer som en yngletallerken.Denne yngleflåde er en specialform af den svømmende sivrørsø og bliver anvendt på basis af damøen eller standardvarianten SRD med de dertil hørende specialstørrelser på 0,5 X 0,59 m.

Yderligere former er via den nyeste udvikling af de svømmende sivrørsøer - det svømmende sivrørsgitter Type SRD-G - også til rådighed.

Det svømmende sivrørsgitter består af et stabilt fladt gitter, som ved fabrikationen tilpasses forskellige former og der efter fungerer som flydeelement sammen med RepoFloat svømmedugen. Svømmedugen fastgøres på undersiden af gitret.

Grundkonstruktionen af det svømmende sivrørsgitter Type SRD-G

Også her følger beplantningen som allerede nævnt ved hjælp af forkultiverede sivrørsmåtter eller kokosfibermåtter med en passende beplantning. Alt efter opgaven er det også muligt med en forkultivering af det samlede SRD-G element. Det er også muligt at anbringe et undervands bidbeskyttelse.

I tilfælde af en anvenelse ved en højere bæreevne (f.eks. op til 40 kg/m2) er det også muligt at levere en specialkonstruktion af SRD-G. Denne variant bliver f.eks. tilbudt til mindre indsatsområder med småsten på, hvortil AquaGreen Svømmeøer som yngleplads er for overdimensioneret.

Vi tilbyder til den beplantede variant bidbeskyttelse mod vandfugle i forskellige udgaver, f.eks. som gitter eller overdække, i de første to vegetationsperioder.

Forkultiveret AquaGreen svømmende sivrørsgitter Type SRD-G

De svømmende sivrørsøer kan som enkeltelementer kombineres med hinanden og kan forbindes med hinanden.

Dette gør bl.a. lettere, alt efter anvendelsesformål og opgave, at vedligeholde elementerne. Det kan f.eks. være nødvendigt en eller to gange om året at skære biomassen ned.

Fastgørelse/forankring

Alt efter lokalitet har vi forskellige produkter til rådighed for forankring og fastgørelse.

Ved siden af en relativ stiv og fast landfast forbindelse - i givet fald i kombination med skinner (ved vekslende vandstande) - er også rent vandbaserede fastgørelser til rådighed. Vandbaserede forankringssystemer er som standard f.eks. stenankersække, men også plovankre, betonanker og lignende varianter er mulige.

De egnede varianter, under hensyn til de hydrauliske belastninger, situationen på vandbunden såvel som vandstand og vekslende vandstande, bliver individuelt fastlagt under planlægnings-/installationsstadiet.

Normalt anvendes kun syntetiske materialer som ankertrosse, som f.eks. special Type Polysteel af PP. Denne anbefales specielt på grund af sin vægt og korrosionsegenskaber.

I fald man anvender stålwire eller kabler, så skal disse materialer afstemmes med levetiden af sivrørselementerne og dermed være rustfrie. Det anbefales derfor, kun at anvende rustfrit stål. Man skal dog her være opmærksom på, at ved anvendelse af af ankerkæder og ankerwires af metal bliver opdriftsvolumen og potentialet af sivrørsøerne tilsvarende minimeret.

Ved den endelige installation skal der tages hensyn til de lokale betingelser, som f.eks. ændringer i vandstande.

Lignende gælder ved fare for tilflydende genstande fra vandsiden, som f.eks. træ, affald og lignende. Dette kan også belaste opdriftsvolumen og potentialet af sivrørsøen.

Ved fare for tilflydende genstande, som f.eks. plastflasker, folier osv., kan man alt efter lokalitet også anvende AquaGreen strandbeskyttelsesvalse Type ATW200 som beskyttelse. Denne beskyttelsesvalse gør det lettere at fjerne affald og forebygger at affald samler sig mellem vegetationen på den svømmende sivrørsø.

AquaGreen strandbeskyttelsesvalse som beskyttelse for den svømmende sivrørsø Type SRD. Installation i december.

Anvendelseseksempler

Fordelene ved AquaGreen svømmende sivrørsøer er talrige. Alt efter næringsstofsituationen i vandet danner dig sig på undersiden af øen (elementet) en rodfilt.

Interne undersøgelser hos os (BGS) har allerede i starten af den oprindelige udvikling i 80´erne påvist, at en etableret svømmende sivrørsø ved 1 m2 overflade besidder ca. 200 til 250 km. Rodlængde på undersiden. Dette er en gennemsnitsstørrelse, der kan være anderledes afhængigt af den lokale næringsstofsituation.

Disse rødder, som i øvrigt skaber ekstra opdriftspotentiale og dermed en naturlig ligevægt til den voksende biomasse på oversiden af vandoverfladen, sørger blandt andet for kvælstofoptag i vandet.

Der ud over kan der via rødderne også optages tilsvarende næringsstoffer og endda skadestoffer. Mulighederne for optag afhænger af den tilstedeværende situation og bidrager til en forbedring af vandkvaliteten.

Således blev der allerede i 90´erne i samarbejde med vores belgiske kollega etableret nogle hydro-botaniske render til behandling af vand fra byggemaskinevedligehold. Projektet blev fulgt af det belgiske universitet Leuven.

Hamburg havnemyndighed (HPA) har også i tidsrummet 2013 til 2016 ved hjælp af en midlertidig bygget hydrobotanisk kanal med vand, som var belastet med Ammonium, behandlet vandet efter lovpligtige foreskrifter således at vandet efterfølgende kunne udledes til Elben. Efter en succesfuld afslutning af dette projekt blev renden ført tilbage til det oprindelige og sivrørselementerne Type SRD blev brugt til et andet formål. Ved hjælp af denne gentagne brug af sivrørselementerne forøges værdien af produkterne og de tilgængelige resurser bliver skånet.

AquaGreen svømmende sivrørsø Type SRD

Installation af forbeplantet variant i 2013. 

SRD i 2016

Også ved et pilotprojekt ved ”Ollen” (Niedersachsen) blev AquaGreen svømmende sivrørsøer brugt på foranledning af Landkreis Wesermarsch. Målet var, at forbedre vandkvaliteten og forøge artsantallet af flora og fauna.

Hertil hørte bl.a. en undersøgelse af antallet af fiskearter. De svømmende sivrørsdække Type SRD har allerede efter ca. 2 års indsats forhøjet antallet og diversiteten af fisk, især ungfisk.

Også optiske og æstetiske aspekter bør nævnes. Ved hjælp af AquaGreen svømmende sivrørsøer, kan f.eks. bygværk som spunsvægge og lignende optisk forbedres.

Hertil er ofte de højere voksende arter gode, da de optisk giver en bedre dækning af baggrunden.

Også ved begrønning af stiger til badende, tekniske anlæg ved og i vandet, eller også som initialbevoksning i områder med vekslende vandstande og dermed en større problematik med etablering har de svømmende sivrørsøer bevist deres værd.

Således blev der for eksempel ved BUGA-området i Schwerin i 2009 i forbindelse med nogle udligningsforanstaltninger i stedet for en beplantning med ArmaFlor sivrørsvalser anvendt AquaGreen svømmende sivrørsøer. Derved var der på grund af den meget vekslende vandstand bedre udsigt til succes.

AquaGreen svømmende sivrørsø Type SRD inklussive BesTex bidbeskyttelsesbuer Type VBS-H til BUGA i Schwerin. Installationstidspunkt: Februar 2009

AquaGreen svømmende sivrørsø Type SRD til BUGA i Schwerin. Monitoring: Juni 2009.

Også til efterklaringsbassiner, badesøer og lignende anvendelsesområder er AquaGreen svømmende sivrørsøer blevet anvendt.

Yderligere information finder du i på vores hjemmeside og dertil hørende produktblade.