Investér i AquaGreens svømmeøer type SK 30

I modsætning til modellen SK 24 består de rette trekanter ved Type SK 30 af rustfrit stål. Type SK 30 består af tre 2,90 m. lange sider af rustfrie stålrør som er skruet sammen i enderne med rustfrie stålskruer. dermed er det en stabil trekantet ramme.

 

Resten af opbygningen og udrustningen af svømmeøerne er identisk med SK 24. Dog er den inderste overflade med sine ca. 4 kvm. en anelse størrere et kunstofsvarianten.. Drved bliver der plads til på type SK 30, at installere et net PP-dug ved enderne af stålrørene. Efterfølgende bliver overfladen belagt med forkultiverede ArmaFLor Sivrørsmåtter. Alternativt kan man også installere en kombination af BesTex Kokosfiltermåtter og en beplantning med ArmaFlor Sivballer.

Det er også muligt at installere beskyttelse over og under vandet mod dyr og fisk beskadigelser på rødderne.

Det er også muligt at levere SK 30 Svømmeøen som yngleplads.
Her bliver der også fastgjort to net som dobbeltnet indenfor rammerne af svømmeøen med ekstra RepoFloat flydemoduler.
Ved alle tre rør befinder sig rustfrie stållåse, hvorpå træbrædder eller kunststofbrædder kan fastgøres. Disse skal sikre det ca. 5 cm tykke gruslag, som bliver udlagt på et syntetisk flis eller en BesTex gitterplade.
Yderligere installeres på to sider af svømmeøen RepoFloat opstigningshjælp for vandfugle.

 

Efter ønske kan SK 30 leveres formonteret. Efterfølgende installeres gruslaget på byggestedet. Af hensyn til transportomkostningerne anbefales det dog ved større mængder at montere systemerne færdigt på stedet. Monteringen kan foretages af uddannet personale på stedet eller på et sted i nærheden.

Specielt ved stærke hydrauliske belastninger, f.eks. ved store udsving i vandmængden i reservoirer eller ved bølgeslag, anbefales stålversionen af AquaGreen Svømmeøserie.

Et vigtigt kriterium er dog sikring af de enkelte svømmeøer, der også kan forbindes i forskellige former med hinanden eller til store arealer.
Til sammenkobling forefindes materialer til formålet. Disse består af stålskruer, møtrikker m.v. Der findes også forskellige varianter til forankring, som afhænger af de lokale forhold.
Ved siden af polystål-lænker bliver også anvendt som kæder og stålsejl. Dog bliver opdriftsegenskaberne af svømmeøerne dog reduceret.