BesFix Fastgørelsessystemer

Vores produkter indenfor vandvegetation fastgøres med BesFix fastgøreslesessystemer. For eksempel:

- BesTex/Greenfix erosionsbeskyttelses måtter og frømåtter
- WollTerra Erosionsbeskyttelsessystem
- ArmaFlor Sivrørsmåtter og -faskiner
- AquaGreen svømmende systemer
- BesTec dækværk og Stenfaskiner/-gabioner og stenrullefaskiner.

Fastgørelsessystemets formål er at fastgøre/fixere så der er jordkontakt. Herved sikres den optimale understøttelse af de ovennævnte produkter.

BesFix Stålspyd/-søm Type SH

BesFix stålspyd findes i forskellige standardudførelser:

I første omgang til den nemme løsningi en udgave af 4 mm tykt stål, som er skruet og bøjet til at fixere erosionsbeskyttelsesmåtterne.
Det er dog vigtigt, at undergrunden tillader anvendelse af produktet. Jorden må ikke være sandet eller meget stenrig.
Stålspydene er henholdsvis 30 (Type SH 30) og 40 cm lange (Type SH 40) og er midten skruet som gør at de hæfter bedre fast i jorden.

Stålspyd af Type SH 50 og Type SH 100 er lavet af byggestålsgitter, BS 5005 efter DIN 488, er bukket i den øverste ende og er 50 eller 100 cm lang. På forespørgsel kan andre længder også skaffes.
Stålspydene bliver hovedsagligt brugt til ArmaFlor Skræntfaskiner. De bliver dog også brugt til BesTec Sten- eller rullefaskiner.
Specieludgaver af stålspydene, f.eks. af svejset fladjern og af byggestål med en styrke på 12, 16 eller 20 mm bliver anvendt som ekstra fastgørelse af BesTec produkter, f.eks. stenkammermåtter/Stenmadrasser. Yderligere detaljer omkring dette tilbydes efter forespørgsel.

 

BesFix Træspløkker Type HP

Træpløkker af Type HPL 30 eller HPL 50 er 30 og 50 cm lange og er generelt lavet i hårdt træ. BGS bruger med vilje ikke rødgran eller lignende materialer, da disse ved forarbejdning har vist som ikke egnede. Således splittes disse træpløkker ved slag med en hammer.
For at undgå en svækkelse af pløkken, Har BesFix Træpløkker intet hak i toppen. I stedet for er træpløkkerne forsynet med en tværpind ca 2 cm under den øverste ende, som er fixeret i en udboring. Træpløkkerne leveres med denne tværpind.

 

BesFix Træpæle Type HP

BesFix Træpæle Type HP 100 bliver som standard leveret i en længde på 100 cm og en diamet på 5 til 6 cm. Normalt er træpælene af fyretræ.
Pælene bruges hovedsagligt sammen med ArmaFlor Sivrørsvalser/-faskiner eller kokosfaskiner.
Da disse produkter kun skal bruges midlertidigt til at fastgøre og potitionere, er træpælene ikke imprægneret.

BesFix Biospyd Type GS 16

Som alternativ til stål- og træpløkkerne/-spydene (SH 30, SH 40, HPL 30) har vi udviklet Type BesFix Biospyd som er baseret på bæredygtige råstoffer. Hertil anvendes f.eks. Bambus med plantestivelse i kombination.
Biospydene bliver der efter sprøjtestøbt som en Biopolymer og anvendt i produkter som BesTex og WollTerra produkterne.
Man skal være opmærksom på, at denne type spyd/pløkker ikke kan anvendes i jord som er sandet eller stenrig. Ellers kan Biospydene ikke holde fast i undergrunden i tilstrækkelig grad.
Fordelen ved Biospyddet er den niveaurette afslutning med krydset på spyddet med overfladen af erosionsbeskyttelsesmåtten og -vævet eller frømåtten. I modsætning til Træpløkkern Type HPL 30 stikker dette Biospyd ikke op over måtten.

BesFix Forbindelsessnor til ArmaFlor faskiner

For at forbinde to ender af ArmaFlor faskiner, anbefaler vi en UV stabiliseret snor af polypropylen (PP) i eneten beige/natur eller sort. Denne snor tilbydes i en diameter på 3 mm og en længde på 200 m pr. rulle.
Snoren trækkes igennem ArmaFlor kokosfaskinerne/-rullerne hver anden søm i zigzag. Med flere lag som kystsikring, bliver de øvre lag også forbundet i længderetningen i zigzag i en afstand af 30 cm med og imellem hinanden.
Efter tilskæring af snoren bliver snoren lukket termisk, f.eks. ved hjælp af opvarmning.

BesFix Forbindelsessnor til BesTec produkter

Til forbinding af BesTec Stenvalser og dækværk anvendes UV-stabil snor af polypropylen (PP) med en diameter på 4 mm i sort farve. Disse tilbydes i ruller af 200 og 500 m. Til Stenvalser bliver begge ender bundet sammen med den efterfølgende stenvalse og zigzag ført igennem hver anden maske.
Enderne af snoren lukkes termisk, f.eks. ved opvarmning.
BesTec dækværk bundet sammen ved siden af hinanden eller over hinanden. Hertil bliver PP-snoren igen i zigzag ført igennem hver 3. netmaske. Igen lukkes snoren efter tilskæring termisk.

BesFix Kabelbinder

Til den enkle fastgørelse med hinanden tilbyder vi også kabelbindere, som er sorte og UV-stabile.
Efter eget valg kan disse leveres i længder af 200 eller 290 mm. Bredden er henholdsvis 2 og 4-5 mm. Disse pakkes i bundter af 100 stk.
Yderligere specialudgaver, f.eks. i længder fra 600 til 1.000 mm og bredder fra 10 til 12 mm, kan efter forespørgsel også leveres.

Alternativ til førnævnte indsatstilfælde med PP-snor kan kabelbindere afhængigt af de lokale betingelser også anvendes. Også her anvendes en kabelbinder for hver anden eller tredje maske.

BesFix Polystål-snor

Polystål-snor bliver især brugt til forankring for AquaGreen produkterne i stedet for de klassiske tovværk og wireklemmer. Denne poly-stål snor er ca 12 cm i diameter. Snoren er meget robust og leveres i ruller på 220 m.
Til special tilfælde kan andre diamtre, finish og andre materialer leveres.

BesFix Stenankersæk Type SAS

En af de mest enkle fastgøringsmetoder til AquaGreen produkterne , de svømmende Søvrørsøer som ikke kan fastgøres på land, er stenankersække.
Stenankersækken Type SAS består af en knudefri netsnor (Polypropylen, maskevidde: 50 x 50 mm, UV-stabiliseret, sort), hvor ubrudte natursten fyldes i. Stenankersækkene er fyldte ved levering.
Det nøjagtige antal og størrelse afhænger af de lokale betingelser (indbygningsposition).

BesFix Duckbill anker

Duckbill ankeret bliver normalt anvendt som jordanker i forbindelse med træbeplantninger. Til specielle indsatstilfælde  med BesTec Dækværk leveres disse som ankersats ved hjælp af en 2,5 m lang drivstang, trådejl og kontraplade, som fastgøres på oversiden af BesTec dækværket eller stenvalsen. Ved hjælp af drivstangen bliver jordankeret slået igennem dækværket og i jorden. Ved trækbelastning stiller jordankeret i jorden sig på tværs og fixerer dermed dækværket.

Oversigt: BesFix fastgørelsessystemer