Om os

Nykilde ApS
Lundbæksvej, Slots Bjergby
DK-4200 Slagelse
Tlf.: +45-5858 4072
Mail: [email protected]  Vi er selvfølgelig i disse tider også parate til online møder (med eller uden video) efter aftale. Vi anvender gerne Talk (NextCloud) eller Signal.

I perioderne 1. april til 31. oktober har vi ofte kun åbent for telefonerne i tidsrummet kl. 8:00 - 12:00 (og selv der er vi svære at træffe på telefonen!). Benyt venligst vores e-mail i stedet for.

Åbningstider vare ind- og udlevering: Mandag - fredag kl. 8:00 - 15:30.

Bemærk vi har ingen butik. Man kan ikke afhente varer på adressen.

Vær venligst opmærksom på, at vi selvfølgelig yder rådgivning, men at rådgivningen er begrænset til vores professionelle kunder (vi tager kr./time 750,00 + moms med afregning for hver påbegyndt time). Private kunder med små arealer (<1.000 kvm) bedes venligst henvende sig til Haveselskabets havekonsulenter eller den lokale havedesigner/landskabsarkitekt for råd og vejledning.

Nykilde og miljøet:

Hos Nykilde tænker vi over miljøet på alle mulige måder og prøver at indarbejde rutiner i hverdagen til at være så bæredygtig som mulig:

  • I produktionen (i marken) bruger vi ikke mere kemi (pesticider m.m.) eller kunstgødning, kun natur gødning i meget begrænset omfang.
  • Vi bruge hverken bejdse-midler eller andet kunstige frøbehandlingsteknikker.
  • Virksomheden kører på grøn strøm.
  • Og en ny medarbejde er en robot, der hjælper med arbejde ud i marken. Den kører naturligvis på solenergi.
  • Vi går ind for direkte genbrug. Vi genbruger al den brugbare emballage vi selv får ind og formindsker derved forbruget og nyproduktionen af ny emballage. Ny indkøbt emballage er altid i genbrugsmaterialer.

Ser vores pakker noget mærkelige ud? Vi genbruger gerne emballage både fra familie og venner eller pakker i rå genbrugspapir og papirposer.

Alt dentte for spare miljø for unødvendigt aftryk og CO2. Af samme grund vellægger vi ikke automatisk nogen smarte tryksager, da alt info kan findes på vores hjemmeside (både vejledninger, produktblader, reklamer m.m.).

Der er sikkert meget der kan laves bedre endnu. Vi vil bare informere om, at det er et bevidst valg vi har taget, når du modtager dine frø pakket i en ”vin karton” eller papkasse. Vi sørger selvfølgelig for at emballagen er ren og tom og ikke påvirker kvaliteten af vores varer.

Har du et bud på hvad vi kunne gøre grønnere, hører vi gerne 😊

Vi er medlem af ENSPA.

LinkedInQR

NYKILDE - I SAMARBEJDE MED NATUREN

Vi tror på, at vi kan leve side om side, også med naturen!

Vi ser vores opgave som følgende; at producere og markedsføre produkter til forbedring af miljøet, det være sig i nærmiljøet såvel som det globale miljø.
Vores mission er, at genetablere og etablere natur i vores byer og landskaber. Biodiversitet - Klimaforandringer - Infrastruktur.

Produkterne kan anvendes både i byer og i mere landlige omgivelser, såvel som i rene naturmiljøer.
Nykilde har i ca. 40 år beskæftiget sig med produktion og salg af blomsterfrø, hovedsagligt frø af vilde danske blomsterarter, men også sommerblomster, dækafgrøde, græsfrø og blomsterløg m.m. Se mere under Frø.
I midten af 90´erne startede vi som de første en produktion af Sedummåtter. Disse måtter består af forskellige Sedum-arter, som er meget tørke- og frostresistente og derfor velegnet til grønne tage. Man ser i disse år en stigende efterspørgsel (specielt i Sverige, Schweiz, Tyskland og Holland) på sådanne produkter. Disse måtter kan være med til at holde en del af regnvandet tilbage fra kloaknettet og rensningsanlæggene, hvor regnvandet ellers ville ende. Derved undgår man en unødvendig belastning af rensningsanlæggene og kloaknettet. Desuden sikrer et grønt tag færre varmeudgifter og færre udgifter til klimatisering af bygningen og en længere levetid for taget. Vi har naturligvis også de rigtige substratblandinger, drænsystemer m.v. Vores samlede system til vegetationstage kalder vi Sky Garden System®. Se mere om dette under Grønne Tage og under VegBlock. Et andet produkt vi har udviklet, er Blomstermåtter/-tæpper til udlægning på skrænter, diger, volde eller omkring bytræer og lignende. Disse måtter/tæpper er imprægneret med frø af forskellige slags, som efter udlægning etablerer sig med langt mindre konkurrence fra ukrudt end ved normal udsåning. Dette produkt er dog fortsat under udvikling. I den forbindelse kan det nævnes, at vi også forhandler ukrudtsdug, et tekstil som forhindrer fremspiring af uønsket vegetation, f.eks. omkring vejtræer og i div. bede.
Som det nok fremgår, er vi en virksomhed og nogle personer stærkt optaget af konstant at “finde på”! Hele tiden finder vi et nyt emne indenfor vegetation og vegetationsteknik som enten fanger vores interesse eller som pludselig dukker op som en strøtanke hos en af os. Eller som inspiration fra en af vores kunder og samarbejdspartnere. Dette har gjort, at vi blandt en del af vores kunder er blevet kendt som nogle “Ole Opfinder” typer. Men netop dette gør, at vi finder den daglige inspiration og motivation til hele tiden at gøre det lidt bedre og måske lidt anderledes end vores kolleger gør det. Vi kan iøvrigt afsløre, at vi nu har introduceret den for-kultiverede plantemåtte, bestående af forskellige flerårige blomsterarter voksende i et 100% organisk materiale. Den vil være velegnet til rundkørsler, rabatter, vejheller, bede, stensætninger, haveanlæg osv. Bestilling 2-3 måneder i forvejen.
Som det jo fremgår ovenfor, så har vi udviklet os igennem årene, fra udelukkende at være en frøvirksomhed, til nu også at være en special-planteskole. Vores produktion foregår ikke kun i Danmark, men de produkter af egen produktion som vi sælger i Danmark er fra vores produktion her i landet. Vi har derudover i 2005 også startet egen produktion op i Slovakiet. Dertil har vi egen produktion i Nordtyskland og Holland. Dertil samarbejder i Norge og Finland med lokale produktioner der.
Se iøvrigt mere om vores produkter under de forskellige produktgrupper. Er der yderligere spørgsmål, står vi naturligvis altid til rådighed.

Kjeld

Kjeld Christensen

Nykildes grundlægger. Nyder sit otium nu, men bidrager selvfølgelig stadigvæk med hans vid og viden :-)

Personale

Ivka100

Ivana P. Christensen

er daglig leder og ansvarlig for vores frøafdeling, udvikling, kontrol, rådgivning og deltager i de forskellige forsknings- og udviklingsprojekter vi også deltager i. Ved især meget om miljø, med hendes baggrund som cand. scient. indenfor miljøvidenskab.
Ivana kan kontaktes på [email protected]

Jesper

Jesper Christensen

er den daglige leder og ansvarlige for vegetationsteknik (grønne tage, vegetationsmåtter, geotekstiler, geoceller m.m.).
Jesper kan kontaktes på [email protected]

Alle står naturligvis til rådighed for alle forespørgsler og spørgsmål der måtte være, også hvis det ikke lige falder ind under ovennævnte beskrivelser.