Tjek Nykilde - ArmaFlor® græsmåtter-versioner ud her

Nykilde - ArmaFlor Græsmåtte Type GM-K

På basis af den tidligere nævnte standardopbygning bliver denne version forkultiveret på en højkvalitets BesTex vegetations-/kokostekstil Type VG 17 (700 g/kvm).

Kokostekstilet bliver over 1 - 2 vegetationsperioder biologisk nedbrudt.

Indtil da vil græsrødderne sørge for at skråningen/volden bliver erosionssikret.

Nykilde - ArmaFlor Græsmåtte Type GM-ESM

I modsætning til førnævnte version så bliver ArmaFlor Græsmåtte Type GM-ESM forkultiveret på en fuld- eller delsyntetisk bæremåtte. Dermed bliver erosionsbeskyttelsesmåtten Type BesTex ESM-P/K eller ESM-P/P indsat som erosionssikring.

I begge udførelser består bæremåtten af et 3D-net som består af PP-materialer. Alternativt kan dette net også fås i en forstærket udgave bestående af glasfibre.

Ydermere bliver der indlagt et fiberlag under 3D-nettet som i Type ESM-P/K består af kokosfibre, som i løbet af 1-2 vegetationsperioder skridtvis nedbrydes og græsrødderne tager derefter over som erstatning for disse kokosfibre.

Med samme opbygning som førnævnte, dog med PP-fibre i stedet for kokosfibre, anvendes den ikke-nedbrydelige version ESM-P/P til at forkultivere med.

Det endelige valg af egnet bæremåtte (eks. ESM-P/K eller ESM-P/P) afgøres af de tilstedeværende hydrauliske betingelser og andre indflydelsesfaktorer på lokaliteten. Hertil hører f.eks. tidevand i højvandsområder, hvor en biologisk nedbrydelig bæremåtte af sikkerhedsgrunde for en permanent erosionsbeskyttelse ikke er ønsket.

Nykilde - ArmaFlor Græsmåtte Type GM-GG

Endnu en variant er Type GM-GG.

Her er bæremåtten et stabilt geogitter bestående af syntetiske materialer, normalt PE eller PP. Alt efter købers specifikationer er andre typer af gitre også mulige.

Som standard anvendes et diamantformet gitter med en maskevidde på ca. 10 X 10 mm eller et 2-dimensionelt gitter (som et geogrid net) med en maskevidde på ca. 20-25 mm.

Indsatsområder omfatter stejle arealer, hvor man må gå udfra, at på grund af råjordskvaliteten såvel som manglende overjord er der igen tilstrækkelig erosionsbeskyttelse for måtten ved hjælp af græsrødderne, hverken mellem- eller langsigtet. Derfor skal den forkultivererde græsmåtte med den permanente armering forankres ved hjælp af BesFix stålspyd eller andre lignende forankringsmaterialer.

Nykilde - ArmaFlor Græsmåtte Type GM-Repo/S

Varianten GM-Repo/S er udviklet til områder med ringe fugtighed og dertil dårlige råjordsforhold. De er også gode under forhold hvor det ikke er muligt at lægge overjord på.

RepoTex bæremåtten Type S anvendes, mere om denne i kapitlet om RepoTex.

Bæremåtten RepoTex S muliggør lagring af vand, som yderligere kan udvides med drypvanding hvis dette ønskes.

Ved hjælp af måttens struktur er det muligt, at ophænge bæremåtten så den også kan fastgøres på meget stejle skrænter/skråninger.

Da måtten er 100% syntetisk, bliver den ikke nedbrudt og fungerer derfor hele tiden efter hensigten på skråningen.

En eventuel vanding skal foregå i fine doseringer, så substrat ikke skylles ud af græsmåtten. Derfor skal en eventuel vanding foregå under måtten, da filterflisen i kombination med en korrekt dosering forhindrer at substratet skylles væk.