Roof X Vegetationsmåtte til vandrensning

Type VM-RTS 1.15/2

Ud over de klassiske vegetationsmåtter med sedum og diverse urter og græsser, kan navnligt flade tage på carporte, udhuse og andre bygninger som ligger ved siden af hovedbygningen begrønnes med vandrensende vegetationsmåtter. Taget kan fungere som en biopool og som regeneringsareal af de grå spildevand.
Vegetationen forkultiveres med vand- og bredplanter (f.eks. Carex arter, men også optisk spændende arter som Iris pseudacorus eller Lythrum salicaria) på en syntetisk bæremåtte, Repotex Type S som er egnet til vandrensning. De færdige vegetationsmåtter Type VM-RTS 1.15/2 installeres der efter på tagfladen. Inden da skal en fagligt korrekt tagmembran installeres af fagfolk, for at sikre en helt vandtæt tagflade.
Man skal være opmærksom på, at vegetationsmåtten Type VM-RTS 1.15/2 skal have en kontinuerlig og blivende vandforsyning til rådighed, således at brugs-/nyttevand kontinuerligt i kredsløb gennemstrømmer rodsystemet på vegetationsmåtten.

Vegetationsmåtten leveres oprullet upalleteret.
Installationen foregår som nævnt hovedsagligt på bygninger ved siden af en hovedbygning, som f.eks. carporte osv. og på tagflader med max. 5-15 graders hældning.
Man får den største effekt på flade tage med meget lille hældning, da kontakttiden af det grå spildevand derved bliver så lang som muligt for at vandrensningen via rodfilten under vegetationsmåtten fungerer bedst muligt.