Nykilde: Frø - Grønne tage - Vegetation - Miljø

NYKILDE - I SAMARBEJDE MED NATUREN

Vi tror på, at vi kan leve side om side, også med naturen. 

Derfor udvikler, rådgiver, producerer og markedsfører Nykilde produkter og løsninger til den grønne sektor og vi tilbyder her på denne side også adgang for private til nogle af de produkter som de professionelle bruger

Vi beskæftiger os med: Frø af vilde blomster, dækafgrødefrø, græsfrø, grønne tage (Nykilde grønne tage, grønt tag, sedumtag, sedum-mos tag, græstag) erosionskontrol, jordstabilisering, vandvegetation (bredmåtter, flydende vegetation) og mange andre ting, som man kan se mere om her på siden. Altsammen baseret på 40 års erfaringer.

Kontakt os i dag, bedst via kontaktformular eller mail. I højsæsoner er der begrænset telefontid*. Vi er selvfølgelig også parate til online møder (med eller uden video) efter aftale. Vi anvender helst Signal eller Nextcloud Talk (af hensyn til GDPR).
Bemærk ingen afhentning.

Nykilde Grønne tage - Frø - Grøn teknik

Bynær klimabeskyttelse og naturnær biodiversitet

Vi er medlem af ENSPA (European Native Seed Producers Association) 

Seneste artikler i vores Blog

AlmRoellike

Grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling: En fremtidssikret byplanlægning.

I Nykilde arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores byer. En vigtig del af dette arbejde er at fremme grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling.

Hvad er grøn infrastruktur?

Grøn infrastruktur er et begreb, der dækker over alle de naturlige og semi-naturlige elementer i byerne, som har en positiv indvirkning på miljøet og borgernes velbefindende. Det kan omfatte alt fra træer og planter til grønne områder, vandløb og vådområder.

Hvad er regenerativ byudvikling?

Regenerativ byudvikling er en tilgang til byplanlægning, der sigter mod at skabe byer, der er selvforsynende og bæredygtige. Det handler om at bruge naturlige processer til at løse byernes problemer, såsom klimaforandringer, forurening og oversvømmelser.

Hvorfor er grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling vigtigt?

Grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling er vigtigt af flere grunde. For det første kan det hjælpe med at reducere byernes negative påvirkning på miljøet. Grøn infrastruktur kan for eksempel hjælpe med at forbedre luftkvaliteten, reducere støj og opsamle regnvand.

For det andet kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling forbedre borgernes velbefindende. Grønne områder kan for eksempel hjælpe med at reducere stress, forbedre søvnkvaliteten og øge fysisk aktivitet.

For det tredje kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling bidrage til at skabe et mere socialt og inkluderende bymiljø. Grønne områder kan for eksempel skabe fællesskabsfølelse og give alle borgere adgang til naturen.

Hvordan kan grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling implementeres?

Der er mange måder at implementere grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling på. Her er nogle eksempler:

  • Plant træer og planter i byerne. Træer og planter kan hjælpe med at forbedre luftkvaliteten, reducere støj og opsamle regnvand.
  • Skab grønne områder i byerne. Grønne områder kan for eksempel være parker, haver, skovområder eller kystområder.
  • Genbrug og genanvende materialer i byerne. Dette kan hjælpe med at reducere affaldsmængden og forbedre ressourceeffektiviteten.
  • Brug vedvarende energikilder i byerne. Dette kan hjælpe med at reducere byernes afhængighed af fossile brændstoffer.

Nykildes arbejde med grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling

Vi tror, at grøn infrastruktur og regenerativ byudvikling er nøglen til at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores byer. Vi er derfor forpligtet til at arbejde for at fremme disse tilgange.

0
IMG 1023

Grøn energi

I samarbejde med naturen og solen.

1
Ferielukket

Lukkedage

Vi holder lukket i sommeren 2023 følgende dage:

24. - 28. juli, begge dage inklusive

0