Læs om GREENFIX' kemisk ubehandlet Geonet

Kokos-net/Geo-Jute

Greenfix kokos-net og geo-jute er organiske geotekstiler som produceres 100% af højkvalitets, kemisk ubehandlet kokos- og jutefibre. De bliver vævet i forskellige maskebredder (KG400, KG700, KG900). Da kokosfibre på grund af deres høje lignin-indhold hører til de langsomst nedbrydelige fibre, så er kokosvæv på grund af deres livslængde i sammenligning med andre fibremåtter/-væv af speciel høj værdi. Dertil kommer en meget høj trækstyrke.

På grund af disse egenskaber bruges kokosvæv i de situationer hvor tidsrummet fra hvornår en beplantning selv overtager erosionsikringen fra stabiliseringen er for lang. De horisontale vævsstrenge nedsætter hastigheden på det overstrømmende vand. Det i maskerne indfagne vand kan så roligt nedsive i jorden og overskudsvand kan afløbe henover arealet. Jo tykkere vævet som udlægges er, desto større er virkningen mod afstrømmende jorddele.

Til skrånings- og bredsikring bør man dog holde sig til de tæt syede vævstyper.

Anvendelsesområder

  • Land- og vandanlæg

Jutevæv "Soil Saver"

Det stormaskede Jutevæv Greenfix JG0500 bliver fremstillet af ublegede og kemisk ubehandlede jutefibre. Ved hjælp af det meget åbne indre opnår garnet en relativ stor diameter og en meget høj udvidelsesmulighed.

Det optimale valgte forhold mellem garnets diameter og åbne flade understøtter på den ene side virkningen af erosionsbeskyttelsen, og på den anden side forbliver der ved halvafdækningen af jorden tilstrækkeligt med overflade til begrønning.

Positive sideeffekter er:

  • Beskyttelse af spirer mod temperaturudsving
  • Beskyttende skygge
  • Vandabsorbering af næsten 500% af tørvægt
  • Der skabes et mikroklima

Jutevævet nedbrydes meget hurtigt på grund af en meget høj andel af let nedbrydelig cellulose. Ved gunstige betingelser (fugtighed, varme, kvælstofsmængde i luften) mister vævet senest i anden vegetationsperiode sin stabilitet i en sådan grad, at kravene til erosionsbeskyttelse ikke længere rækker. Derfor bør jutevæv kun anvendes i forbindelse med udsåning af græsser eller/og urter.

Anvendelsesområder

  • Skrænter med op til 1 : 1½ hældninger

Kokos-net erosionssikring
Kokos-net erosionssikring
Varenummer: 28883

Kokos-net

0,00 DKK
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product
Jute-net Erosionssikring
Jute-net Erosionssikring
Varenummer: 28889

Jute-net

0,00 DKK
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product