Vejledning til Sedumbakke NT/VegBlock grønt tag

 Sedumbakke NT/VegBlock: Vejledning til etablering og vedligehold

 

 1. Etablering: Sedumbakkerne/VegBlock’ene installeres med det samme lige efter ankomst. Kan Sedumbakkerne/VegBlock’ene ikke installeres lige efter ankomst skal de alternativt indenfor 1 døgn efter ankomst stilles et alternativt sted, de må ikke forblive på stablet på pallerne. Er det tørt, vandes de jævnligt.
  Etablering er normalt i tidsrummet fra april til november, men kan forudsat det er frostfrit etableres hele året rundt.
  Husk tagmembran som gerne må være rodfast, f.eks. Sarnafil TG-66 eller rodfast tagpap. Evt. rodspærre- og bygningsbeskyttelsesfolie.
  Sedumbakkerne/VegBlock’ene stilles tæt side om side (husk at rense siderne på VegBlock’ene så de kan stå tæt) og vandes igennem efter installering. Ved hældende tagkonstruktioner, vandes de igennem 2 gange pr. uge de første 3-4 uger efter installation. Sedumbakker/VegBlock’e med andre urter end Sedum eller med græs, vandes jævnligt de første 6-8 uger efter installation.

 2. Vedligehold: Afhængig af hældning på taget kan det under tørre forhold være nødvendigt at vande en gang om ugen, især hvis man gerne vil beholde et frodigt udseende. Et drypvandingsanlæg kan evt. etableres på hældninger over 15 grader.
  For at bevare mangfoldigheden af Sedumbakkerne/VegBlock’ene er det nødvendigt at gøde de første 5-6 år efter etablering. Første sæson gødes 2 X 100 g/kvm med en organisk langtidsgødning. Første gang i marts-april, anden gang i juni-juli. Derefter gødes hvert år de efterfølgende 4-5 år med 150 g/kvm, gerne todelt igen med første gang marts-april og anden gang juni-juli. Der må ikke være frost ved udbringning af gødning. Tilpas mængde efter type gødning.
  Det grønne tag gennemgås hvert år for huller i vegetationen, uønsket vegetation og genstande. Evt. reparationer repareres med frø, småplanter eller Sedumspirer og evt. lidt tagsubstrat.

 

Vi påtager os intet ansvar for Sedumbakker/VegBlock’e som ikke bliver installeret eller vedligeholdt efter de foreskrevne retningslinjer.

Yderligere information forefindes på www.vegblock.dk eller kontakt os, se nedenstående.