Naturengsfrø blandinger

Naturengsfrøblandinger

Vores naturengsfrøblandinger og vilde blomster, græs- og urtearter er kernen i Nykildes DNA. Vores frøblandinger er udelukkende enggræs og engblomster fra den danske natur, og når vi udvikler og producerer nye produkter, er udgangspunktet altid danske naturengsfrø og de by- og naturnære landskaber, som de findes i.

Vores naturengsfrøblandinger kan bruges på mange forskellige steder i og udenfor byen. Ved veje, langs kyster, i skove, vådområder, til regnbede og bassiner samt flere typer landskaber og biotoper. I vores sortiment af engfrøblandinger finder du eksempelvis vildengsblanding, kornmarksblanding, naturgræsblanding, vejrabatsblanding, kystnærblanding, regnbedsblanding og skovbundsblanding. Vi sammensætter desuden også frøblandinger på bestilling med udgangspunkt i lokale eller regionale naturengsfrø.

Se i videoen herunder, hvordan vi indsamler frøblandingerne med enggræs og vilde blomster:

 

Frøindsamling from Nykilde grønne tage on Vimeo.

Sådan anlægger du enggræs med engfrøblandinger

Vejen til flot enggræs med vilde blomster og urter, er en simpel proces, som varer fra forår til efterår.

  1. Kultiver/fræs først jorden, som engblanding skal sås på, så arealet er klar til såning.
  2. Så den valgte frøblanding ud fra anbefalede frømængde. For at opnå større rækkevidde kan der fortyndes med sand eller FrøFyld.
  3. Troml eller stamp jorden for at trykke frøene fast i jordoverfladen.
  4. Dæk evt. de såede engfrø med et tyndt lag grus, sand eller FrøFyld.
  5. Vand det såede areal i tørre perioder.
  6. Når frøene begynder at spire, kan du vælge at pleje arealet ved at fjerne uønskede arter såsom Tidsel, Kvik og Gråbynke.
  7. Slå enggræsset i efteråret. Dette er med til at forebygge problemer med ukrudt og give mere lys frem til næste års blomstring. Pletså evt. igen i foråret, hvis der opstår huller i vildengen.

Foruden vores alsidige udvalg af naturengfrø, har vi hos Nykilde ligeledes frøblandinger til blomstermarker, græsfrø, dækafgrøde og foderfrø til dyr.

Klik på nedenstående datablade for pdf-fil (bemærk at priser ikke er gældende).

Basisblanding

Basisblanding

Fugtig Jord Blanding

Fugtig Jord Blanding

Halvskygge/Skygge Blanding

Halvskygge/Skygge Blanding

Kystnær Blanding

Kystnær Blanding

Natur Regnbedsfrøblanding

Natur Regnbedsfrøblanding

Naturgræsblanding

Naturgræsblanding

Salttolerant Urtevejblanding

Salttolerant Urtevejblanding

Vejrabatblanding 95/5

Vejrabat 95/5

Vildengblanding - med eller uden græsser

Vildengblanding

Vi tager forbehold for ændringer i artssammensætningen i blandingerne, leveringsdygtighed og priser.

Frøblandingen blandes ved hver enkelt bestilling, derfor kan der ikke forventes dag til dag levering.