Vedligeholdelse af grønt tag

Vejledning til vores vegetationsmåtter: 

Nykilde vegetationsmåtter
INSTALLATION
Forberedelse
- Rengør taget for affald, materialer etc.
- Hvis aktuelt, sørg for at alle sikkerhedsstandarder og foranstaltninger er overholdt (sikkerhedshjelme,
sikkerhedsline, sikkerhedshegn osv.)
- Planlæg forud hvad angår personel, transport, entreprenørudstyr (kran etc.) m.m.
- Find og udpeg en lokation hvor pallerne med vegetationsmåtterne kan blive placeret med det samme efter
losning.
- Rul eventuelt drænmateriale eller beskyttelsesfolier ud på taget.
- Installér tagsubstrat eller andet vækstmedium i et plant revet lag

Ved ankomst af vegetationsmåtterne
- Undersøg med det samme ved ankomst, at vegetationsmåtterne ikke er varme eller overophedet.
- Hvis vegetationsmåtterne er varme, sørg for at rulle dem ud med det samme på projektarealet eller i
nærheden.
- Brug 2 personer til at løfte vegetationsmåtterne og udlæg dem i den korrekte position.
- Afhængigt af den maximale tilladte tagvægt, spred vegetationsmåtterne ud over arealet så arealet er dækket.

Installation
- Rul altid vegetationsmåtterne ud forsigtigt! Start med flappen øverst.
- Rul vegetationsmåtten tilbage. Sikker dig, at starten af måtten er i den korrekte position
- Rul der efter vegetationsmåtten helt ud, brug 2 personer. Hvis det er nødvendigt, ryk måtten på plads til den
korrekte position. Sikker dig, at måtterne er sluttet korrekt og tæt til hinanden.
- Hvis nødvendigt: Hvis der bruges lange vegetationsmåtter som udrulles ved hjælp af en kran, så sørg altid for
at flappen er på toppen. Der efter rul måtten baglæns og langsomt ud på den korrekte position.
- Tilskær vegetationsmåtten hvis nødvendigt. Kan tilskæres med gartnersaks, ellers kan specielle sakse bestilles
ved at sende en e-mail til: [email protected]
- Når alting er på plads (der hvor man kan se bæremåtten) fyldes huller og samlinger med et ca 1 cm tykt lag tagsubstrat.
- Når dette er gjort, vandes grundigt igennem med vand! Sikker dig, at det nederste lag substrat også er vandet godt igennem, så rødderne i vegetationsmåtterne også tager fat i de nederste substartlag.

Vedligehold
I de fleste tilfælde er der brug for lidt vedligehold. Hvis vegetationsmåtterne installeres i en varm periode, anbefaler vi at måtterne vandes jævnligt i en periode på 2-3 uger, så rødderne kan få fat i substratet. Efter installering anbefales det, taget kontrolleres 1 til 3 gange årligt for ukrudt og lignende. Antallet af gennemgange afhænger af omgivelserne.

Gødskning
For standardinstalleringer er gødskning 1 til 2 gange om året (april og september) nok. Gødsk under fugtige forhold. Hvis vegetationsmåtterne bliver installeret på opbygninger uden tagsubstrat, anbefaler vi gødskning 3-4 gange om året.

Vandingssystem
Hvis vegetationsmåtterne installeres i et varmt klima, kan det være nødvendigt at installere et vandingssystem. Kontakt os venligst for råd og vejledning.

Råd og vejledning
Har du spørgsmål så kontakt os på 5858 4072, [email protected] eller se mere på www.nykilde.dk

VegBlock: Vejledning til etablering og vedligehold

1. Etablering: VegBlock’ene installeres med det samme lige efter ankomst. Kan
VegBlock’ene ikke installeres lige efter ankomst skal de alternativt indenfor 1
døgn efter ankomst stilles et alternativt sted, de må ikke forblive på stablet på
pallerne. Er det tørt, vandes de jævnligt.
Etablering er normalt i tidsrummet fra april til november, men kan forudsat det er frostfrit
etableres hele året rundt.
Husk tagmembran som gerne må være rodfast, f.eks. Sarnafil TG-66. Evt.
rodspærre- og bygningsbeskyttelsesfolie.
VegBlock’ene stilles tæt side om side (husk at rense siderne på VegBlock’ene så de
kan stå tæt) og vandes igennem efter installering. Ved hældende tagkonstruktioner,
vandes de igennem 2 gange pr. uge de første 3-4 uger efter installation. VegBlock’e
med andre urter end Sedum eller med græs, vandes jævnligt de første 6-8 uger efter
installation.
2. Vedligehold: Afhængig af hældning på taget kan det under tørre forhold være
nødvendigt at vande en gang om ugen, især hvis man gerne vil beholde et frodigt
udseende. Et drypvandingsanlæg kan evt. etableres på hældninger over 15 grader.
For at bevare mangfoldigheden af VegBlock’ene er det nødvendigt at gøde de
første 5-6 år efter etablering. Første sæson gødes 2 X 100 g/kvm med en organisk
langtidsgødning. Første gang i marts-april, anden gang i juni-juli. Derefter gødes hvert år
de efterfølgende 4-5 år med 150 g/kvm, gerne todelt igen med første gang marts-april og
anden gang juni-juli. Der må ikke være frost ved udbringning af gødning.
Det grønne tag gennemgås hvert år for huller i vegetationen, uønsket vegetation og
genstande. Evt. reparationer repareres med frø, småplanter eller Sedumspirer og evt.
lidt tagsubstrat.

Vi påtager os intet ansvar for VegBlock’e som ikke bliver installeret eller vedligeholdt efter de
foreskrevne retningslinjer.

Yderligere information forefindes på www.vegblock.dk eller kontakt os, se nedenstående.

Nykilde ApS. Lundbæksvej Slots Bjergby DK – 4200 Slagelse Denmark
Tl.: +45 58 58 40 72
E-post: [email protected] Internet: www.nykilde.dk