Geosystems

Geosystems 

Med de klimaændringer og øgede nedbørsmængder, vi oplever i dag, er behovet for innovative løsninger til håndtering af regnvand og erosion for at beskytte boliger, industri og infrastruktur stærkt stigende. Presto Geosystems® er førende producent af kvalitetsprodukter til erosionsbeskyttelse, jordstabilisering, håndtering af regnvand og skybrud samt udfordringer vedrørende adgang til arealer med vanskelig jord.   

Presto Geosystems® opfandt geoceller i slutningen af 1970'erne og har siden været førende producent inden for geocellulær teknologi. GEOWEB®-systemet fungerer gennem et netværk af 3D sammenkoblede geoceller, der fyldes med vegetation, aggregater eller beton. Indkapslingsstyrken gør geocellerne særlig modstandsdygtig over for bevægelse og glidninger, hvorfor de effektivt kan stabilisere alle typer jordlag.

Hos Nykilde tilbyder vi løsninger med geoceller inden for jordstabilisering, permeabel belægning og konstruktionsbelægning. Her er GEOWEB®-systemet funktionsdygtigt til en lang række anvendelser lige fra hældningsbeskyttelse af stejle dæmninger og kanaler til lastunderstøttelse ved asfaltbelægninger, tilkørselsveje og konstruktionspladser ved vindmøller, jernbaner, lufthavne og lignende.

Løsninger indenfor 3 nøglekategorier

Jordstabilisering

GEOWEB® er markedets absolut bedste løsning til krævende stabiliseringsopgaver. Med de originale geoceller udviklet af Presto Geosystems® får du innovative løsninger til jordstabilisering. Uanset om du ønsker at stabilisere veje og fortove, beskytte stejle dæmninger og kanaler mod glidninger eller hindre havets nedbrydning af klitter og skrænter, så er GEOWEB®-systemet en langsigtet og bæredygtig løsning.  

GEOWEB® findes i flere forskellige størrelser, dybder og sektionslængder til at løse specifikke projektbehov. GEOWEB®-systemet er desuden en utrolig økonomisk løsning til jordstabilisering, da produkterne har en umådelig høj ydeevne og er designet med udgangspunkt i en nem og hurtig installation. Ved at anvende løsninger udviklet af Presto Geosystems® vil du derfor typisk kunne reducere dine projektomkostninger.

 

 

 

 

GEOWEB®

Celleindkapslet lastunderstøttelse, hældningsbeskyttelse og støttemur til kanaler og dæmninger

Geocelle-produktet GEOWEB® kan anvendes til jordstabilisering inden for flere områder. Blandt andet som lastunderstøttelse til asfaltbelægninger og landskabsbeskyttelse, og som støttemur ved dæmninger, kanaler og indeslutningsbassiner, hvor der ofte er behov for at beskytte jordhældninger.

Sidst, men ikke mindst kan GEOWEB®-systemet anvendes som hældningsbeskyttelse ved vanskelige jordmiljøer, til at forhindre skrænt- og kliterosion ved kystlinjer eller som bæredygtig fastholdelsesvæg med plantevækst ved stejle skråninger, hvor der er risiko for jorderosion forårsaget af store mængder nedbør.

 

 

 

GEORUNNER®

Transitionsmåtter til stormvandskanaler og dæmninger  

GEORUNNER® transitionsmåtter er særlig velegnet til belastede områder, som ofte rammes af erosion, og hvor der samtidig ønskes græs eller anden grøn beplantning. Dette kunne eksempelvis være ved stormvandskanaler, dæmninger og afløbsområder ved parkeringspladser og nedkørsler.

Ved at anvende GEORUNNER® transitionsmåtter kan du sikre en naturlig dræning af regnvand, der giver vegetationen de bedste forudsætninger for at etablere sig. Ved kystlinjer med moderat bølgeaktivitet kan transitionsmåtterne også fungere som skråningsbeskyttelse, hvor havets nedbrydning af udsatte klitter og skrænter hindres.

Permeabel belægning 

Med permeabel belægning fra Presto Geosystems® kan du på én gang skabe stabilitet, dræne vand og beskytte miljøet. Den permeable belægning kan anvendes med forskellige fyldmaterialer og passer til de fleste jordbundsforhold, hvorfor du altid kan være sikker på et flot resultat, der går i ét med omgivelserne.

Permeabel belægning sikrer en plan overflade velegnet til fodtrafik og kørsel ved indkørsler, stisystemer, parkeringspladser og lignende. Belægningen har desuden den fordelagtige funktion at selv store mængder regnvand let kan sive igennem, hvilket gør håndteringen af skybrud meget nemmere. På den måde minimerer du ligeledes risikoen for ødelæggende oversvømmelser og belastning af kloaksystemet.  

 

 

 

 

GEOBLOCK® & GEOBLOCK® 5150 

Permeabel græsbelægning med græsarmering

GEOBLOCK® & GEOBLOCK® 5150 er designet til at give ekstraordinær beskyttelse ved fodtrafik, køretøjsbelastning og store nedbørsmængder. De permeable belægninger med græsarmering kombinerer nemlig græssets gode infiltrationsegenskaber med en større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs. Her bidrager det konstruerede basismateriale til en sund græsvækst og et mere langsigtet resultat.

Begge produkter fra Presto Geosystems® anvendes typisk ved områder med megen fodtrafik og kørsel såsom parker, uddannelseskampuser, golfbaner og lignende. GEOBLOCK® produkterne er med til at sikre bedre, flottere og mere holdbare landskaber.

 

 

 

GEOPAVE® 

Permeabel belægning til fyldmaterialer

Presto Geosystems® har udviklet GEOPAVE® - en permeabel belægning til fyldmaterialer, der er umådelig modstandsdygtig over for torsionsspændinger og enhver trafikbelastning. Dette gælder eksempelvis ved sportsfaciliteter, boligkomplekser og indkøbscentre. GEOPAVE® giver dig desuden mulighed for at anvende og opdele farvede sten efter ønske, så stort set alle dine æstetiske krav kan imødekommes.

GEOPAVE® belægningen med aggregatfyldning er designet med strukturelle celler, der har en monolitisk og gennemtrængelig bund, hvilket tillader produktet at fungere som et miljøvenligt opbevaringsbassin for nedbør. Den permeable belægning er således en naturlig måde at håndtere regnvand på, der hvor det falder, hvormed risikoen for oversvømmelser ved skybrud mindskes.

Konstruktionsbelægning 

Presto Geosystems® tilbyder konstruktionsbelægning udviklet til byggepladser. Konstruktionsbelægningen er både til midlertidigt eller langvarigt brug, men typisk anvendes produktet under konstruktion og byggeri ved at sikre tilkørselsveje over blød jord, forsyningssikkerhed over græsplæner, kørselsopbevaring, landskabsarbejde og lignende.

Hos Nykilde tilbyder vi flere løsninger fra Presto Geosystems® til konstruktionsbelægning ved vanskelig jord. Men som noget helt særligt kan konstruktionsbelægning være med til at gøre miljøfølsomme og beskyttede områder mere tilgængelige. Konstruktionsbelægningens design med en åben cellestruktur gør det nemlig muligt for vegetationen at vækste naturligt med minimal forstyrrelse.

 

 

 

 

GEOTERRA® & GEOTERRA® GTO 

Konstruktionsmåtter til byggepladser

Konstruktionsmåtterne GEOTERRA® & GEOTERRA® GTO er specialudviklet til byggepladser og konstruktion. Her sørger måtterne for at tunge maskiner og køretøjer kan køre sikkert over sand og andre bløde jordlag. Byggemåtterne kan tilpasses enhver størrelse for at opfylde unikke krav til den pågældende konstruktion.

GEOTERRA® byggemåtterne kan låses sammen via PADLOC® tilslutningsanordningen. Det gør det muligt at montere off-site for nem transport og installation på selve konstruktionspladsen. GEOTERRA® GTO byggemåtterne er designet med boltforbindelse, der giver en hurtig installation uden brug af specialudstyr. Konstruktionsmåtterne er ideelle til byggepladser og konstruktion, herunder adgang til områder med vanskelig jord, hvor tilkørselsvejene skal sikres.

 

 

 

GEORUNNER® 

Landskabsgræsbeskyttelse

GEORUNNER® landskabsmåtter beskytter græs og vegetation fra let køretøjsadgang og fodtrafik. Når du anvender geocelle-måtterne til landskabsbeskyttelse, kan du, helt uden at skade græsset eller komprimere jorden, køre over græsarealer og bløde sandområder.

GEORUNNER®-måtterne hjælper effektivt med at forhindre jordkomprimering og græsskader, der ellers ville kræve reparation efter udført konstruktion. Med GEORUNNER® får du endvidere erosionsbeskyttelse i vandstrømningsområder som udløbsrør og dræningsgrave.

GEOWEB Celle beholdersystem
GEOWEB Celle beholdersystem
Til løsning af de mest avancerede opgaver til de mest udfordrende problemer ved stabilisering af jord brug det dokumenterede GEOSYSTEMS® GEOWEB®
Jernbane
Jernbane
Geoweb® Jord Stabiliserings System
Vejunderstøttelse og vejrabatter
Vejunderstøttelse og vejrabatter
GEOWEB lastunderstøttelse. Veje & Vejrabatter
GEOWEB Kanalbeskyttelses system
GEOWEB Kanalbeskyttelses system
Overblik Kanal Beskyttelse
GEOBLOCK/GEOWEB til stier og grønne passager
GEOBLOCK/GEOWEB til stier og grønne passager
Løsninger til stier og grønne veje.
GEOWEB og GEOTERRA til Vindmøller
GEOWEB og GEOTERRA til Vindmøller
Stabilisering af vindmøllers adgangsveje og konstruktionspladser
Permeabelt Belægnings System
Permeabelt Belægnings System
GEOBLOCK® GEOPAVE® GEOWEB®