Geosystems

 

Med de klimaændringer og øgede nedbørsmængder, vi oplever i dag, er behovet for innovative løsninger til håndtering af regnvand og erosion for at beskytte boliger, industri og infrastruktur stærkt stigende. SoilWeb® er førende producent af kvalitetsprodukter til erosionsbeskyttelse, jordstabilisering, håndtering af regnvand og skybrud samt udfordringer vedrørende adgang til arealer med vanskelig jord.   

SoilWeb®-systemet fungerer gennem et netværk af 3D sammenkoblede geoceller, der fyldes med vegetation, aggregater eller beton. Indkapslingsstyrken gør geocellerne særlig modstandsdygtig over for bevægelse og glidninger, hvorfor de effektivt kan stabilisere alle typer jordlag.

Hos Nykilde tilbyder vi løsninger med geoceller inden for jordstabilisering, permeabel belægning og konstruktionsbelægning. Her er SoilWeb®-systemet funktionsdygtigt til en lang række anvendelser lige fra hældningsbeskyttelse af stejle dæmninger og kanaler til lastunderstøttelse ved asfaltbelægninger, tilkørselsveje og konstruktionspladser ved vindmøller, jernbaner, lufthavne og lignende.

Løsninger indenfor 3 nøglekategorier

Jordstabilisering

SoilWeb® er markedets absolut bedste løsning til krævende stabiliseringsopgaver. Med geoceller fra SoilWeb® får du innovative løsninger til jordstabilisering. Uanset om du ønsker at stabilisere veje og fortove, beskytte stejle dæmninger og kanaler mod glidninger eller hindre havets nedbrydning af klitter og skrænter, så er SoilWeb®-systemet en langsigtet og bæredygtig løsning.  

SoilWeb® findes i flere forskellige størrelser, dybder og sektionslængder til at løse specifikke projektbehov. SoilWeb®-systemet er desuden en utrolig økonomisk løsning til jordstabilisering, da produkterne har en umådelig høj ydeevne og er designet med udgangspunkt i en nem og hurtig installation. Ved at anvende løsninger udviklet af SoilWeb® vil du derfor typisk kunne reducere dine projektomkostninger.

 

SoilWeb®

Celleindkapslet lastunderstøttelse, hældningsbeskyttelse og støttemur til kanaler og dæmninger

Geocelle-produktet SoilWeb® kan anvendes til jordstabilisering inden for flere områder. Blandt andet som lastunderstøttelse til asfaltbelægninger og landskabsbeskyttelse, og som støttemur ved dæmninger, kanaler og indeslutningsbassiner, hvor der ofte er behov for at beskytte jordhældninger.

Sidst, men ikke mindst kan SoilWeb®-systemet anvendes som hældningsbeskyttelse ved vanskelige jordmiljøer, til at forhindre skrænt- og kliterosion ved kystlinjer eller som bæredygtig fastholdelsesvæg med plantevækst ved stejle skråninger, hvor der er risiko for jorderosion forårsaget af store mængder nedbør.

Permeabel belægning 

Med permeabel belægning fra SoilWeb® kan du på én gang skabe stabilitet, dræne vand og beskytte miljøet. Den permeable belægning kan anvendes med forskellige fyldmaterialer og passer til de fleste jordbundsforhold, hvorfor du altid kan være sikker på et flot resultat, der går i ét med omgivelserne.

Permeabel belægning sikrer en plan overflade velegnet til fodtrafik og kørsel ved indkørsler, stisystemer, parkeringspladser og lignende. Belægningen har desuden den fordelagtige funktion at selv store mængder regnvand let kan sive igennem, hvilket gør håndteringen af skybrud meget nemmere. På den måde minimerer du ligeledes risikoen for ødelæggende oversvømmelser og belastning af kloaksystemet.  

 

SoilBlock® 

Permeabel græsbelægning med græsarmering

SoilBlock® er designet til at give ekstraordinær beskyttelse ved fodtrafik, køretøjsbelastning og store nedbørsmængder. De permeable belægninger med græsarmering kombinerer nemlig græssets gode infiltrationsegenskaber med en større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs. Her bidrager det konstruerede basismateriale til en sund græsvækst og et mere langsigtet resultat.

Begge produkter fra SoilWeb® anvendes typisk ved områder med megen fodtrafik og kørsel såsom parker, uddannelseskampuser, golfbaner og lignende. SoilBlock® produkterne er med til at sikre bedre, flottere og mere holdbare landskaber.

Konstruktionsbelægning 

SoilWeb® tilbyder konstruktionsbelægning udviklet til byggepladser. Konstruktionsbelægningen er både til midlertidigt eller langvarigt brug, men typisk anvendes produktet under konstruktion og byggeri ved at sikre tilkørselsveje over blød jord, forsyningssikkerhed over græsplæner, kørselsopbevaring, landskabsarbejde og lignende.

Hos Nykilde tilbyder vi flere løsninger fra SoilWeb® til konstruktionsbelægning ved vanskelig jord. Men som noget helt særligt kan konstruktionsbelægning være med til at gøre miljøfølsomme og beskyttede områder mere tilgængelige. Konstruktionsbelægningens design med en åben cellestruktur gør det nemlig muligt for vegetationen at vækste naturligt med minimal forstyrrelse.

 

 

 

 

SoilWeb Celle beholdersystem
SoilWeb Celle beholdersystem
Til løsning af de mest avancerede opgaver til de mest udfordrende problemer ved stabilisering af jord brug det dokumenterede GEOSYSTEMS® SoilWeb®
Jernbane
Jernbane
SoilWeb® Jord Stabiliserings System
Vejunderstøttelse og vejrabatter
Vejunderstøttelse og vejrabatter
SoilWeb lastunderstøttelse. Veje & Vejrabatter
SoilWeb Kanalbeskyttelses system
SoilWeb Kanalbeskyttelses system
Overblik Kanal Beskyttelse