SoilWeb Celle beholdersystem

SoilWeb Celle beholdersystem

Varenummer: 28711
0,00 DKK
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product

 

 

SoilWeb®
Celle beholdersystem
SoilWeb® er udvikler af af geocelle teknologi og er førende i industrien indenfor forskning og udvikling. Resultatet er sunde produktudviklinger som er brugbare, med innovative egenskaber, avancerede ingeniørmetodikker og dokumenterede resultater i marken. Dette resulterer i de mest omkostningseffektive og langtidsholdbare løsninger på jordstabilitets problemer. Innovationerne fortsætter idag med at levere bæredygtige, højtydende løsninger med lave omkostninger.

Højkvalitets produkter og løsninger

Med SoilWeb® modtager du samme høje kvalitetsprodukter, løsninger og service som du gjorde fra 30 år siden. SoilWeb® sektionerne er lavet af højkvalitets polyethylen for at opnå en konsistent og maksimal sømstyrke og samlet systemydelse. Kvalitetssikringen er sikret da hele produktionsprocessen lever op til et kvalitets management system som er certificeret iflg. ISO 9001:2008 og CE standarder.

Højydelse jord stabilisering
SoilWeb® systemet forbedrer signifikant jordens ydelse ved at indkapsle og stabilisere den i systemets højstyrke netværk af internt forbundne celler. Det tredimensionelle system er en økonomisk og effektiv løsning til udfordrende jordstabilitets problemer ved lastunderstøttelse (bæreevne), skråninger og kystlinje beskyttelse, og begrønnede støttemure/tilbageholdelses vægge.

SoilWeb´s værdi service
• Design service: En supplerende evaluerings service er til rådighed til at understøtte dig i dine projektdesigns.
• Konstruktions service: Træning af entreprenør eller on-site supervision er til rådighed til at understøtte dig ved projekt installationer.

Fyldmateriale optioner
Det er muligt at bruge et udvalg af materialer som fyld i cellerne, baseret på detaljer ved det specifikke projekt/problem:
• Topjord med forskellige typer af vegetation
• Fyld af sand eller grus op til større sten og skærver
• Beton af forskellig styrke og overfladefinish
• On-site tilgængeligt fyldmateriale
• En kombination af ovenstående for at imødekomme projektbetingelserne
Fordele for miljøet
Med permeabelt fyldmateriale er SoilWeb® systemet en naturlig Lav Impakt Development (LID)/Bedst Management Praksis (BMP) løsning til skybruds udfordringer og reducerer regnvandsafløb og håndterer regn lokalt (LAR).

SoilWeb® kanalbeskyttelse

SoilWeb® systemet tilbyder et bredt spekter af økonomiske behandlinger til åbne kanaler og hydrauliske strukturer. Systemet tilbyder stabilitet og beskyttelse af kanaler udsat for eroderende forhold, ligefra småt strømmende til jævnligt eller ligefrem konstant vandgennemstrømmende kanaler.
• Forbedrer de hydrauliske egenskaber af konventionelle materialer som grus, store sten og vegetation betydeligt, ved at indkapsle materialerne indenfor cellestrukturen.
• Med betonfyld er det muligt, at bygge en fleksibel og langvarig armeret kanal til en lavere pris end med præ-konstruerede blok systemer.
• Kan designes specifikt til arealet baseret på kompatibilitet med det lokale miljø, økologiske og æstetiske krav, maksimalt forventet gennemstrømning, og associerede hydrauliske stress.
• Overfladestruktur og den hydrauliske effektivitet kan ændres for at kontrollere gennemstrømningen.
• Undergrunds dræningen og deformationspotentialet indenfor strukturen adresseres.

Typiske applikationer

• Landskabsfordybninger og afvandingsgrøfter.
• Skybrudsafledning eller regnvandsbassiner.
• Procesvandkanaler eller -bassinner.
• Overløbsrør/strukturer.
• Stenbæks udløb.
• Jævnlige eller kontinuerlige strømmende vandløbskanaler, fra lav til stærkt gennemstrømmende.

SoilWeb® Skrånings & Kystlinjebeskyttelse
SoilWeb® skrånings og kystlinjebeskyttelse indkapsler, forstærker og tilbageholder det øverste lag jord og holder fyldmaterialet tilbage så det ikke eroderer nedad skråningen.

• Giver en effektiv skråningsbeskyttelse og strukturel indkapsling af topjord/vegetation og granuleret materiale såsom sand, grus, større sten og skærver.
• Bliver til en fleksibel beton-måtte med indbyggede ekspansionssamlinger når cellerne er fyldt med beton.
• Giver ekstra stabilitet ved at integrere kabler på stejlere skråninger og ved kystlinjer eller når en geomembran eller hård jord/klippegrund modvirker forankring med søm/spyd.
• Tillader kyst-/søbredder at være stejlere end ved uindkapslet fyldmateriale, og derved reducerer brug af dyrbart areal.

Typiske applikationer

 
• Opdelings- eller opfyldningsvolde
• Eksterne kystlinjer
• Regnvands- og spildevandsopsamling
• Beskyttelsesvolde og -diger
• Geomembran beskyttelse
• Deponeringsanlægsforinger og -dækker
• Dæmningsfacader og spildevandskanaler

LEED® Grønne Bygninger Kreditter
SoilWeb® systemet er et øko-venligt produkt som bidrager til USGBC LEED® grønne bygnings kreditter i kategorierne, at reducere områdeforstyrrelser, regnvandskvantitet og kvalitetskontrol, reducere varme-ø-effekten (ikke tag) og regionale materialer (varierer efter applikation).

SoilWeb® Støttemure (Jordtilbageholdelse og Gravitation)

SoilWeb® systemet, når det er i lag, er et økonomisk fordelagtigt væg tilbageholdelses system som imødekommer alle projekt specifikke krav. Systemet tillader konstruktions fleksibilitet og giver æstetik via en komplet begrønnet facade. Horisontale terrasser i de yderste celler skaber vækstmuligheder for vegetation. Systemet opsamler regnvand og kontrollerer fordampningen fra grunden og skaber dermed et mere naturligt miljø for vegetationen.
• Opretholder strukturel stabilitet mod al last gennem dets masse og de friktionsmæssige værdier af fyldmaterialet, selv på blød undergrund.
• Ved komprimérbare undergrunde eller på svært tilgængelige arealer, klares udfordringerne også.
• Blender fint ind i landskabet gennem brug af beige, grønne eller special farvede facade paneler.
Typiske applikationer  
• Bioskabte vægge
• Meget stejle volde
• Beskyttelse af diger og volde
• Hovedvæg ved overløb
• Landskabs vægge og mure
• Bevoksede kanalstrukturer
• Lydvægge/støjmure

Lav-impakt løsning
Den højt permeable SoilWeb® vægoverflade er en naturlig lav impakt (LID) løsning som tillader regnvandsopsamling gennem den bevoksede ydre facade og reducerer afløb.

SoilWeb® Lastunderstøttelse

SoilWeb® lastunderstøttelse systemet stabiliserer udvalgt fyldmateriale og sørger for en økonomisk løsning til ustabile overflader og problemer med underlaget på tre hovedområder:
1. Et lastdistributionssystem over bløde jorder,
2. stabilisering af underlaget for belagte overflader og
3. overfladestabilisering af ikke-belagte overflader.
• Minimerer signifikant hjulspor i overfladen
• Distribuerer last lateralt og reducerer vertikal afbøjning og pres på underlaget ved kontakt
• Reducerer afløb fra regnvand med åbent, permeabelt fyldmateriale og skaber et on-site tilbageholdelse og opbevaringsbassin for regnvand
• I de fleste tilfælde fordobler Geoweb systemet den strukturelle lastevne, og reducerer behovet for bærelag til det halve.

Typiske applikationer
• Adgangsveje
• Permeable, bærende overflader
• Vejrabatter
• Intermodale/havne faciliteter
• Transport/lager pladser
• Stabiliseret drænlag
• Stier og fortove
• Ballast til spor og subballast strukturer
• Stabilt underlag til asfalt og modul blok belægninger
• Båderamper/lav-vandsovergange
• Grundmursmadrasser og ledningsbeskyttelse

Regnvandsfordele
Med permeabelt fyldmateriale, reducerer SoilWeb® systemet behovet for, og omkostningerne ved ekstra regnvandsopsamling eller regnvandsbassiner ved at virke som et on-site regnvands lagrings bassin.

SoilWeb® systemets standardstørrelser 
SoilWeb® sektioner er tilgængelige i forskellige celletyper og dybder, og sektionslængder for at imødekomme projektkravene på bedste og mest effektive måde.

System komponenter og entreprenør værktøjer                                        
De følgende komponenter kan være dele af en samlet SoilWeb® løsning til at imødekomme ingeniørkrav og for at facilitere og ekspedere konstruktionsarbejdet:

Kabler
Der skal måske bruges kabler og disse er tilgængelige i diverse trækstyrker til forskellige designkrav.
• Yder ekstra stabilitet mod gravitionel, hydrodynamisk og opdrifts kræfter.
• Effektiv ved kraftige strømme, eller når en geomembran eller hård overflade/klippe forhindrer at man kan forankre med spyd.

ATRA® Ankre
Entreprenørvenlige ATRA® Ankre reducerer time og materiale omkostninger under installation af SoilWeb® systemet (1).
• Nemmere at skrue end J-krog spyd; forbedrer installationsproduktiviteten og forbruger mindre materiale.
• ATRA® Skruemaskine gør i-skruening af ankre nem og hurtig, og giver mindre stress for medarbejderne (2).
• Forskellige kabler og ATRA® Ankre giver ekstra forankring for at modstå glid og/eller opløft kræfter (3).

ATRA® Kabel Clip
ATRA® Kabel Clip er en effektiv lastoverførsels enhed som overfører laste fra SoilWeb® cellevæggen til kablet. Komplet isatte clips tillader en nemmere pre-samling (4).

ATRA® Nøgle forbindelses enhed
Designet til hurtigere forbindelse af SoilWeb® sektionerne gør, at den eksklussive ATRA® Nøgle enhed reducerer entreprenørens installationsomkostninger og forsyner systemet med tre gange så stærke forbindinger end hæftere (5).

Omfattende værktøjer og servicer
SoilWeb® og dets distributører/repræsentanter tilbyder den mest komplette service i industrien til at understøtte projekt design og installationskrav.

Værktøjer:
• Samlebind med tekniske resurser
• Ingeniør analyser/teknisk overblik
• specifikationsudviklings værktøj
• Projekt cases
• Detaljerede konstruktions instruktioner

Servicer
Projekt evaluationsservice: Vi analyserer specifikke projektbehov og tilbyder anbefalede foreløbige designs til hvert projekt.
Konstruktionsservice: Kvalificeret on-site specialisthjælp kan stilles til rådighed til træning i konstruktion, og opstarts installationsovervågning og vejledning.
SoilWeb® engagement - At levere produkter og løsninger af højeste kvalitet.
Nr. 1 i kvalitet
SoilWeb´s engagement til kvalitet begynder ved fabrikationen og fortsætter helt til den endelige installation.
• Kvalitetsstyring certificeret iflg. ISO 9001:2008 og CE certificering.
• Sektioner bliver fremstillet fra højkvalitets polyethylen som giver konsistent og maksimum søm svejsnings styrke.
• Materialer er produceret efter den geosyntetiske industris retningslinjer.
• Sektioner er dækket af en 10 års begrænset garanti.