Vejunderstøttelse og vejrabatter

Vejunderstøttelse og vejrabatter

Varenummer: 28723
0,00 DKK
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product

Overblik

Nøglekomponenter
Det komplette SoilWeb Lastunderstøttelsessystem kan indeholde nogle eller alle af følgende:
Typiske komponenter
- SoilWeb sektioner
- Celle fyldmateriale
- Geotekstil separationslag
- ATRA nøgle forbindelses enhed
Eventuelle komponenter
- Geokomposit drænmaterialer
- ATRA ankre
- Polymer kabler
Størrelser
SoilWeb sektioner er tilgængelige i forskellige cellestørrelser, cellehøjder og sektionslængder så de passer til det specifikke projekt. Lastunderstøttelse systemets detaljer er under indflydelse af karakteristikken af undergrundens styrke, den påførte last, tilgængeligt granuleret fyldmateriale og overfladetype. Generelt, des tungere påført vægt/last og/eller jo ringere kvaliteten af undergrunden er, jo højere skal cellerne være.
SoilWeb´s gratis projekt evaluerings service kan hjælpe med at afgøre den korrekte cellestørrelse og højde.
Integrerede System Komponenter
De følgende komponenter kan integreres for at imødekomme designkrav og for at facilitere og ekspedere konstruktionen.
1) ATRA nøgle forbindelses enhed
Til hurtigt og nemt at forbinde SoilWeb sektionerne, er ATRA nøgler en eksklussiv enhed som kraftig reducerer entreprenørens installationstid og forsyner projektet med en tre gange så stærk forbindelse af GEOWEB sektionerne.
2) ATRA ankre
Ankre er typisk ikke en del af de permanente designkrav til lastunderstøttelse, men bruges til at hjælpe ved konstruktionen. Med 12,7 cm armeringsjernspyd eller 10-12 mm dia. stænger, er ATRA ankre nemmere at skrue i end J-krogs spyd og forbedrer dermed installations produktiviteten.
3) Kabler
Der kræves måske kabler for at yde ekstra hold på og stabilitet ved følgende applikationer:
- Trafik last på hældende overflader
- Våde eller mættede jordforhold ved spor/stier eller tilkørselsveje gennem vådområder
- Båderamper eller lavt-vands-overgange

Forskningsunderstøttede resultater
Testresultater fra adskillige forskningsinitiativer bekræfter fordelene ved indkapslet fyldmateriale indenfor SoilWeb celle indkapslingssystem vs. ikke indkapslet fyldmateriale.
- Reducerer tykkelsen og vægten på strukturmæssige understøttende elementer med 50% eller mere.
- Tillader undergrundsmateriale at modstå 10 gange antal cykliske last applikationer før der akkumuleres den samme mængde permanent deformering.
- Giver over 30% stress reducering når det understøtter fyldmateriale (grus etc.) under belægning.
Nøgle indsatsområder
SoilWeb systemet skaber et stabiliseret strukturelt understøttende system, som giver mange fordele til ustabile jorder indenfor nøgleområder som:
1) Base stabilisering under belagte overflader
2) Overfladestabilisering til ubelagte permeable overflader
3) Alternativ til overdreven udgravning. Eliminerer behovet for at grave helt ud.
4) Hård overfladebelægning - fleksibelt, kan hældes på plads
1) Basis stabilisering
under belagte overflader
Som basis understøttelse, skaber SoilWeb lastunderstøttelses systemet et stabilt lag under asfalt, beton eller modulære blok belægninger som holder til tung og gentagende trafik.
Et udvalg af fyldmaterialer til basis stabilisering udvælges udfra den forventede lastkarakteristik og de generelle krav til ydelse. Systemet er specielt effektivt på bløde jorder hvor der er substansielle problemer med belægningen og jævnlige vedligeholdelsesomkostninger eksisterer eller forventes at opstå.
Stabiliserings basis materialer indenfor 3D SoilWeb systemet:
- Bruger 50% eller mindre basis materiale når materialet er indkapslet og samtidigt opnår samme lastunderstøttelse.
- Minimerer lastrelateret deformering og sætninger, og reducerer degradering af belægning og revner som er typisk ved blød jord.
- Tillader brug af lavere kvalitet af fyldmateriale, selv over bløde jorder.
2) Overflade stabilisering
Til ikke belagte og permeable overflader
Med permeabelt fyldmateriale, giver SoilWeb overflade stabiliserings system et omkostningseffektivt alternativ til belægninger med hård overflade og dermed mange miljømæssige fordele. Ved at holde på fyldmaterialet, forbedrer systemet lastdistributionens karakteristikker på ikke befæstede/belagte veje og belagte områder, og reducerer langtidsvedligeholdelseskrav og omkostninger.
Med topjord/stenfylds fyldmateriale, skaber SoilWeb materialet en bevokset overflade som understøtter jævnlig last.
Stabiliserende fyldmaterialer indenfor 3D SoilWeb systemet:
- Distribuerer tryk fra dynamiske og statiske laste gennem systemet, reducerer lateral og vertikal forskydning af fyldmaterialet og hjulsporsdannelser.
- Med fyldmateriale som grus eller sten, fungerer systemet med en dobbeltfunktion som on-site vandtilbageholdelse/regnvandshåndtering; Dette kan eliminere krav og omkostninger til regnvandsbassinner og lignende.
- Reducerer regnvandsafløb fra overfladen, maksimerer grundvands genopretning.
- Bidrager til grønne bygninger LEED point for regnvandshåndtering og som en lav impakt løsning (LID).
3) Alternativt til overdreven udgravning
Eliminerer fulddybde udgravninger
Når man står overfor ustabile jordtyper som kræver at hele jordlaget bliver gravet væk, kan SoilWeb systemet reducere udgravningen kraftigt. Det fyldte SoilWeb system former et stabilt basislag, som er meget effektivt til at løse udfordringer til understøttelse, uden at skulle fjerne al den dårlige jord. I mange tilfælde, kan billigere lokalt tilgængelige fyldmaterialer bruges i stedet for dyrere materialer som skal fragtes til byggepladsen.
4) Belægninger med hård overflade
Fleksibelt, hældt på plads
Erstat armeret beton som har et dybt tværsnit med en tyndere hældt på plads, ikke-armeret SoilWeb løsning som er nemmere og hurtigere at installere, kræver ingen forme, og kontrollerer revner. Det sikrer endda præcis højde/dybde af betonen, da SoilWeb cellevæggene fungerer som en kontinuerlig form.
SoilWeb Systemet
Løsninger til lastunderstøttelse med lave omkostninger
SoilWeb lastunderstøttelses system er en højeffektiv, økonomisk løsning til veje, p-pladser og gårdes overfladeproblemer som resulterer i stabilmaterialet fejler eller at overfladen eller basis materialet bliver ustabilt. Under koncentrede eller distribuerede laste, indkapsler 3D cellestrukturen fyldmaterialet og kontrollerer udskridning, laterale og vertikal bevægelse/forskydning af fyldmaterialet.
Som et basis stabiliserings system under belægning, forbedrer SoilWeb materialet livslængden af belægningen kraftigt og reducerer dermed omkostningerne tilsvarende meget. Kravene til indkapslet basis materiale kan reduceres med 50% eller mere ved at reducere lasten på jorden lige under overfladen. Dette resulterer i reduceret udgravning og mindre behov for fyldmateriale og dermed færre samlede omkostninger.
Som overflade stabiliserings system, distribuerer SoilWeb strukturen presset på overfladen for dynamisk og statisk last, kontrollerer hjulsporsdannelse og reducerer langtids vedligeholdelseskrav og omkostninger. Ved brug af permeabelt fyldmateriale med en høj porøsitet tilbyder systemet fordele miljømæssigt og i forhold til regnvandshåndtering.
SoilWeb System fordele
- Producerer en stiv base med høj fleksibel styrke; fungerer som en semi-rigid måtte ved at distribuere laste lateralt.
- Minimerer virkningen af differentiel og total sætning selv på meget svag undergrund.
- Øger effektivt det strukturelle antal, reducerer fylddybdens krav med 50%.
- Kan tillade brug af dårligere kvalitets fyldmateriale i stedet for dyrere materialer.
- Med permeabelt fyld reduceres regnvandsafløb og dette kan reducere behovet for regnvandsopsamling.
Sammenligning med plane Geogrid systemer:
- SoilWeb systemets påvirkning er med det samme og virker efter princippet af hoop (hoop strenghth) styrke. Geogrids kræver spænding for at aktivere, indledes ved partiel deformation.
- Et enkelt lag af SoilWeb virker godt over bløde jorder og tillader tungt udstyr at levere strukturelt fyldmateriale helt op til kanten af konstruktionen. Geogrids kræver 2-3 lag for samme ydelse og der kan kun bruges let udstyr til opgaven.
Typiske applikationer
- Permamnente og midlertidige adgangsveje
- Permeable, lastunderstøttende overflader
- Intermodal/havnefaciliteter/lagerpladser
- Vejrabatter (bevoksede eller med grus/sten)
- Base for asfalt, beton og modulære blok belægninger
- Stabiliseret drænlag
- Jernbaneballast/subballast strukturer
- Fodspor, stier og fortove
- Båderamper og lavt vands overgange
- Piloterings-top strukturer
- Grundmursmadrasser og Rørledningsbeskyttelse
 
SoilWeb® og dets distributører/repræsentanter tilbyder den mest komplette service i industrien til at understøtte projekt design og installationskrav.
Værktøjer:
• Samlebind med tekniske resurser
• Ingeniør analyser/teknisk overblik
• Specifikationsudviklings værktøj
• Projekt cases
• Detaljerede konstruktions instruktioner
Servicer
Projekt evaluationsservice: Vi analyserer specifikke projektbehov og tilbyder anbefalede foreløbige designs til hvert projekt.
Konstruktionsservice: Kvalificeret on-site specialisthjælp kan stilles til rådighed til træning i konstruktion, og opstarts installationsovervågning og vejledning.
SoilWeb® engagement - At levere produkter og løsninger af højeste kvalitet.
Nr. 1 i kvalitet
SoilWeb´s engagement til kvalitet begynder ved fabrikationen og fortsætter helt til den endelige installation.
• Kvalitetsstyring certificeret iflg. ISO 9001:2008 og CE certificering.
• Sektioner bliver fremstillet fra højkvalitets polyethylen som giver konsistent og maksimum søm svejsnings styrke.
• Materialer er produceret efter den geosyntetiske industris retningslinjer.
• Sektioner er dækket af en 10 års begrænset garanti.