SoilWeb vægtunderstøttelse

SoilWeb vægtunderstøttelse

SoilWeb® vægt understøttelsessystem er en dokumenteret, økonomisk løsning på udfordrende jordstabiliseringsproblemer. Det 3D-strukturelle system leverer fordele på områder med blødjord, hvor billigt bæremateriale ikke er tilgængeligt eller hvortraditionelle forstærkningsmetoder er svære at konstrurere.

3D SoilWeb® STRUKTURENS FORDELE

• Indrammer og stabiliserer fyldmaterialet og kontrollerer vrid, lateral og lodret bevægelse.

• Øger det effektive antal af strukturer, som tillader at skære fyldmaterialekrav og omkostninger ned til det halve.

• Kan tillade brug af lavere kvalitets, mindre omkostningskrævende on-site fyldmaterialer.

• Med permabelt fyldmateriale, opnås en porøs belægning som reducerer regnvandsafløb og minimerer de miljømæssige indvirkninger.

SoilWeb® VÆGT UNDERSTØTTELSES GAVNLIGE VÆRDIER

• Vægtdistributions system over svage jorder

• Mindre rullemodstand

• Stabilisering af underlaget for belagte overflader

• Hjulsporskontrol for ubelagte overflader

• Reduktion af vedligehold 

SoilWeb® forskningsresultater

 

SoilWeb® vægt understøttelsessystem

• Reducerer tykkelse og vægt af strukturelle understøttende elementer med 50% eller mere.

• Tillader 2. klasses materialer at modstå mere end 10 gange antallet af cyklisk belastningsapplikationer før der akkumuleres permanent afbøjning.

• Giver mere end 30% stressreduktion når det bruges som et understøttende lag under belægningen.

• Fordeler vægt mellem cellerne og reducerer derved stress på den mellemliggende jord med 40%.

SoilWeb® nøgleapplikationer

• Tilkørselsveje til byggepladser/brandveje

• Vejbyggeri/jernbanebyggeri

• Permable, vægtunderstøttende overflader

• Havnefaciliteter

• Transport-/bulkvare pladser

• Vejbanesider

• Jernbanespor ballast/subballast strukturer

• Stabiliseret underlag for asfalt

• Spor og stier

• Båderamper og lavtvandsoverskæringer.