Læs mere om ArmaFlor®-programmet her ⇒ Se på Nykilde.dk

ArmaFlor® Programmet består af færdigt fabrikerede vegetationssystemer. 

Ud over de klassiske enkeltplanter, der er præ-dyrket blandt andre i en særlig jord-kokossubstrat omfatter produktserien også sivplantebundter helt jordfrie og præ-dyrket kun baseret på kokosfibre. Også klassiske container planter er tilgængelige dyrket i jord. 

Det omfangsrige faskineprogram består af traditionelle dødt og levende træfaskiner, men som nu er suppleret med mere permanente, grønnere og mere alsidige alternativer såsom kokosruller eller skrænt/skråningsfaskiner. 

Præ-dyrkede faskiner, såsom siv ruller eller sivplante bånd, der anvendes til sikring af foden af skrænter/skråninger og er forefindes også i ArmaFlor® sortimentet. 

Til dæmningsområder med vekslende vandstand forefindes ved siden af ​​de klassiske sivplantemåtter og sivsod også græsmåtter, som kan tåle at stå under vand midlertidigt og de kræver ingen permanent vandforsyning. 

Produkterne bliver primært dyrket i BGS planteskoler, men også hos de udenlandske IBEG partnere og er i brug over hele verden.

1
ArmaFlor® forkultiverede vegetationssystemer ⇒ Hos Nykilde
1
ArmaFlor T - tørre vådområder

Færdige vegetationsmåtter til tørre vådområder!

1
Se ArmaFlor® sivruller og bredruller her ⇒ Hos Nykilde.dk
1
Læs meget mere om ArmaFlor® græsmåtter ⇒ Hos Nykilde.dk
1
ArmaFlor® sivrørgræs- og bredmåtter type RM ⇒ Hos Nykilde
1
Læs om ArmaFlor® sivrørssod type RS her ⇒ Hos Nykilde.dk
1
Få mere viden om siv- og tagrør her ⇒ Hos Nykilde.dk
1
Info og vejledning til ArmaFlor® sivrørsmåtter og -sod ⇒ Nykilde
1
Info & vejledning t. ArmaFlor® sivrørs- og græsmåtter ⇒ Nykilde