zeolit1

XylithFloat Zeolog Faskiner

Ud over BesTec stenvalser og ArmaFlor Sivrørsvalser og -bredmåtter, så har vores samarbejdspartnere også begyndt leveringen af Zeolog.

Denne form for faskiner er i et net bestående af UV-stabilt polypropylen fyldt med Zeolitskærver med det formål, at med mindst mulig vægt (afhængigt af undergrundens beskaffenhed) opnå en langfristet vandkvalitetsforbedring. Zeolit er i mange år blandt andet blevet brugt som jordforbedring i gartnerier, landbrug og anlægsopgaver, bl.a. på sportspladser og golfbaner.

Her igennem bruges der væsentligt færre mængder kunstgødning. Ydermere forbedres væksten af rødderne ved hjælp af den større ionbytning i jorden. Zeolit binder også tungmetaller og organiske stoffer.

Zeolit-stenene muliggør også, at jorden kan lagre næringsstoffer og efterfølgende afgive dem successivt.

Zeolit er også i en årrække blevet brugt som vandabsorber og vandrenser.

Indenfor fiskeopdræt og indenfor vandrensning har Zeolit også bevist sit værd som vandrensningsmedium.

Brugen af Zeolit kan bl.a. også regulere pH-værdien i en mere plantevenlig retning og ved hjælp den store, porøse overflade kan Zeolit begunstige den biologiske aktivitet ved hjælp af ”biofilm”, altså fordre at mikroorganismer binder sig til denne overflade. Dette bidrager til forbedringen af vandkvaliteten.

Alle disse fordele tilbyder XylithFloat Zeologvalser, specielt ved anvendelse i vandvekselzonen, i kombination med forkultiverede ArmaFlor vegetationssystemer. F.eks. som filter og barriere så søbreddernes udledning af næringsstoffer etc. reduceres.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar