Aalborg august 2019D

Udsolgte frøblandinger kan ofte erstattes med andre

Hvor påtænkes en udsåning? Det afgør ofte hvilken slags frøblanding man skal vælge.

De sidste 3-4 år især har der været "run" på især frøblandinger af vores naturengarter og i år er vi jo næsten udsolgt inden vi kom i gang! Udover forskellige tv-udsendelser som har og stadig giver megen opmærksomhed omkring biodiversitetsagendaen, så har mange kommuner jo heldigvis fået en plan for genopretning af deres natur på især egne arealer. Det synes vi selvfølgelig er en rigtig god idé, men oplever også at den opmærksomhed der pt. er omkring dette emne gør, at der opstår et stort ønske om at inddrage borgerne i dette. Information omkring dette er også en supergod idé, men at forære frøposer med vilde danske arter væk er en knap så god idé. Så ender det med at det hele bare var en smart idé engang. Meget hellere det lange, seje træk som giver det langtidsholdbare løsninger og som bæres igennem af fagfolk.

I villahaverne, i byerne og bynære områder kan blomstermarksfrøblandinger (sommerblomster er en anden betegnelse) bruges i lige så høj grad og med samme gode resultat som hvis man anvendte en naturengsfrøblanding. Jo, man kan da godt træffe en sjælden sommerfugl i byen, men de store og mere sammenhængende naturarealer, som jo normalt forefindes udenfor byerne, er bedre egnet til at genetablere natur i en bredere forstand. En artsrigdom af hjemmehørende arter er jo ikke kun for planternes egen skyld, eller insekterne. Det skal ses i et bredere perspektiv.

Er man i det bynære miljø vil vi foreslå, at man kigger på nogle af vores blomstermarksfrøblandinger, som f.eks.:

- Robust En & Flerårig blanding som også indeholder enkelte naturengsarter

- Cottage Blanding som er en fin kopi vildengblanding

- Kornmarksblanding som er en etårig naturengsblomsterblanding. Denne er udelukkende af hjemmehørende arter fra Danmark. Så som en midlertidig løsning, indtil vi igen kan levere de flerårige arter, kan denne udsås. Når vi kommer frem til efteråret, kan man så med de flerårige naturengblandinger.

Fremtiden

Vi er selvfølgelig enormt glade for den opmærksomhed der er omkring klimaforandringer og biodiversitet (og meget mere) og vi er derfor i gang med en kraftig opgradering af vores produktion. Det har vi været i et stykke tid. Som det kan ses af ovenstående, så er vi med på de et-årige arter, de flerårige arter er noget som tager 2-3 år før man kan begynde at høste frø. Vi kæmper det bedste vi kan.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar