tagror1

Genetablering af tagrør ved å- og vandløbsudmundinger.

Hvordan genetablerer man Tagrørsvegetation (Phragmites) i en å-/flodmunding ved hjælp af BesTec Dækværk/Beskyttelsesvalser?

 

Introduktion

Det er meget vigtigt at installere veldyrkede planter for at kunne etablere vådområdevegetation, med en stabil base rundt om rundingerne af åer og vandløb (eller søer). Generelt set, så er det svært at etablere vegetation i disse områder på grund af vandstrømme og bølger, specielt er områder med tidevand specielt udfordrende etableringsmæssigt på grund af udsvingene i vandstanden to gange dagligt, salt m.m. Vi vil her fremvise et eksempel på en genetablering af vådområdevegetation med Phragmites australis/Tagrør ved brug af BesTec Kammerdækværk med tre forskellige typer vegetation i en flodudmunding af Arakawa floden i Japan.

Jord med rødder

BesTec Kammerdækværk er en slags stenmadras som er lavet af kraftige syntetiske fibre, og det er meget fleksibelt men i stand til at beholde en bestemt tykkelse på grund af de fem separate kamre. BesTec Kammerdækværk giver en stabil base til vådområdevegetation såvel som dækværk for vandkanten.

Som det første blev der brugt rødder fra Tagrørene fra området omkring selve genetableringsområdet, da der allerede eksisterede en Tagrørsbevoksning før konstruktionsfasen. Sten og jord og rødder blev fyldt i BesTec dækværkskamrene. Reproduktion af rødderne begyndte straks efter installering.

Phragmites australis rod

Rodklump af Phragmites australis

Men vækstforholdene var meget vanskelige miljømæssigt. Efter nogle måneder var jorden udvasket på grund af bølger og skiftende vandstande, og det før vegetationen kunne etablere sig.

Opfyldning af jord med rødder i BesTec Kammerdækværk

Ca. 5 måneder efter installation af Bestec Kammerdækværk. Man kan se reproduktion af knopper.

Et år efter installation. Jorden er udvasket på grund af bølger og tidevand. Ingen vegetation blev installeret på stedet.

Sten, jord og RootBalls blev fyldt i BesTec Kammerdækværk.

Knop reproduktion blev synligt efter 1 måned.

Ca. 4 måneder efter installation.

1½ år efter installation.

2½ år efter installation.

Ud fra erfaringerne med at bruge rødder af Phragmites australis, blev der ved det næste projekt anvendt RootBall som består af velvoksende færdige planter som vokser på kokosfibre i stedet for jord. Planterne blev etableret fra frø og derefter udplantet i Rodballen. Efter 2½ år havde vegetationen genetableret sig.

Vegetationsenhed af Phragmites australis.

Sten, jord og vegetationsenhed bliver fyldt/installeret på/i BesTec Kammerdækværk.

Lige efter installation af BesTec Vegetationsdækværk.

4 måneder efter installation. Phragmites australis har allerede etableret sig.

1½ år efter installation. Veletableret vegetation i flodmundingen.

Til etablering ved flodudmundingen blev der anvendt vegetationsenheder (ArmaFlor), i stedet for RootBall. Sten, jord og vegetation blev henholdsvis fyldt i BesTec dækværkskamrene og installeret ovenpå.

Konklussion

Det er meget vigtigt at anvende veletableret vegetation, når det drejer sig om områder som å- og flodmundinger med kraftige stresspåvirkninger. BesTec Dækværk tilbyder en sikker og stabil base for plantevækst i vådområder.

1
Kommentar(er) 1
$title
René Kilian
Interessante måde at tackle problemet på !Vi skal plante tagrør i et bassin med fluktuerende vandspejl. Bassinet er et renseanlæg baseret på sand. Når sandet ikke kan føklge med at nedsive vandet, ville der står vand på overfalden; nogle gange op til 60 cm. For at etablere tagrør i sandlaget, skal planterne så være robuste og høj nok for at kunne klare den høje vandstand. Planteren skal kunne sætte rødder i sandet så vandet kan nemt infiltreres i sandet.Kan Rootball eller ArmaFlor eller Bes Tec Dækværk bruges i denne situation
SVAR
Skriv din kommentar
Opret kommentar