Aalborg august 2019B

Frøets tålmodighed

Når vi fra tid til anden kører rundt i landet, så kigger vi jo også forbi nogle af de projekter vi har leveret til, bl.a. nogle af de større kommunale projekter med udsåning af naturengsblandinger.

Desværre oplever vi, at arealerne ret ofte bliver omlagt efter en kort årrække. Det kan jo bero på mange årsager, men ofte er der et ønske om mere farve eller synlig ”mangfoldighed”. Biodiversitet er jo det nye sort og man forveksler ofte dette med mange blomster og dermed mange forskellige farver. Selvom det på ingen måde er sammenhængende.

Når det kommer til naturenge, og især nyanlagte, så skal man først og fremmest have tålmodighed og betragte en udsåning af naturengsfrø som en slags fødselshjælper. Det er måske så verdens længste fødsel, men man skal i hvert fald have et 5-10 års sigte for øje, ellers får man ikke det fulde udbytte af denne fødselshjælp. Der vil være sæsoner hvor en eller ganske få arter ser ud til at have overtaget arealer, men det følgende år er det andre arter som har overtaget. Ingen af arterne er dog væk eller forsvundet, det er en naturlig cyklus og en anden type fremspiring der kommer af frø af naturarter kontra forædlede typer. Så der er rigtigt mange årsager til, at et år kan se ud som om der kun er ganske få arter i arealet, som så er næsten væk det følgende år hvor andre ganske få arter ser ud til at være de eneste på arealet.

Tålmodighed og vedligehold (enten mekanisk eller med dyr) er nøgleordene.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar