srdm1

AquaGreen svømmende sivplantemodul Type SRD-M

Grundliggende bliver der anvendt de samme vegetationselementer som til Type SRD. I modsætning til RepoFloat svømmende bæremåtte bliver der dog her anvendt et stabilt og ikke så fleksibelt gitterelement i højder af henholdsvis 3 og 5 cm. kombineret med ArmaFlor sivplantemåtter, henholdsvis BesTex Filtermåtter. Gitteret består af et åbent, genanvendt kunststof (for det meste Polyethylen) og bliver produceret som enkeltmoduler i størrelsen 33 X 33 cm. Ved hjælp af en speciel samling kan de enkelte gitterelementer bygges sammen til moduler som derved kan dække store arealer. Gitterne kan i begrænset omfang tilpasses ved hjælp af tilskæringer med en stiksav. For at give gitterne yderligere opdrift, fastgøres underneden RepoFloat svømmereb Type ST50 med en diameter på 50 mm. Svømmerebet bliver ved hjælp af en folie beskyttet mod mekanisk skade. Man kan udelade denne folie, hvis de svømmende sivplantemodul underneden er beskyttet af et bidebeskyttelsesgitter.

Ved store populationer af vandfugle bør der også installeres oven vande et midlertidigt beskyttelseselement. Detaljer omkring dette findes i produktgruppen BesTex og under AquaGreen svømmende sivplanteø Type SRD. De svømmende sivplantemoduler Type SRD-M er beregnet til mellembelastede hydrauliske belastninger (strømninger, bølgeskvulp osv.). I andre tilfælde kan man tilføje svømmebarer eller lignende bølgebrydende systemer. Også i tidevandsområder, specielt ved stærkt svingende vandstande, kan man anvende AquaGreen Type SRD-M. Som allerede beskrevet ved Produktvariant SRD, tilbyder Type SRD-M også skygge til vandet. Herved kan temperaturen i vandet sænkes og dermed kan fotosyntesen, som fører til algevækst, reduceres.

De enkelte SRD-M elementer bliver først og fremmest lavet som enkeltmodulter a´ 1 X 2 m. På forespørgsel kan andre størrelser også laves. Enkeltmodulerne bliver forbundet med hinande ved hjælp af BesFix rebværk. Alt efter lokale betingelser bliver elementerne sat sammen til tilsvarende moduler.Det er også muligt yderligere at sammenkoble modulerne med forbindelsesgitter og stabiliseringsgitter.

Specielt "høsten" af biomassen ved Type SRD-M er let, da enkeltelementerne kan trækkes på land og derfra slåes. Dette kan ske, alt efter art og lokalitet, ske flere gange om året.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar