Rotterdam

Hold på regnen og slip det langsomt.

Ved hjælp af lidt innovation og brug af en kendt og dokumenteret metode, grønne tage, så kan man faktisk opnå endnu bedre resultater med tilbageholdelse af regn på grønne tage end hidtil.

Denne metode tilfører ekstra løsninger tilden forsinkelse af afvanding tage med begrønning på. Detentionstaget går skridtet videre end det konventionelle grønne tag, fordi Detentionstaget, selv når det er fuldt vandmættet, er i stand til fuldt ud at tilbageholde regnskyl og forsinke afløbet af regnvand fra taget. Denne unikke egenskab er vigtig ved kraftige regnskyl og 2. dags skybrud. Selv under sådanne ekstreme forhold er Detentionstaget i stand til at tilbageholde vand og dræne af på en kontrolleret måde. På den måde kan vi holde fødderne tørre på jorden!

Detention er (midlertidig) lagring af vand, som ultimativt (forsinket) drænes. Retention er når vand absorberes i de grønne tags lag og eventuelt returneres til atmosfæren i form af fordampning fra planterne (transpiration) og fra jorden (evaporation).

Et sådan Detentionstag i Rotterdam har som case været målestation for en opbygning bestående af:

 • Sedummåtte
 • Urbanscape Green Roll 40 mm
 • Drænlager HC40
 • Detentionslag T5

Nedenfor er hvilken type regn som er blevet regnet på og resultaterne for denne opbygning. Denne kalkulation inkluderer, at alle vandabsorberende komponenter er fuldt vandmættede.

 • Taghældning:                                                            1 grad
 • Tagflade:                                                                   3.412 kvm.
 • Maksimale tilladte taglast:                                   110 kg/kvm.
 • Overflade af Detentionstaget:                              2.953 kvm.
 • Maksimale taglast Detentionstaget:                   80 kg/kvm.
 • Andre tagarealer (vegetationsfri zone):             459 kvm.
 • Type tagdræn:                                                          Pluvia-system ø 100 mm.
 • Antal tagdræn:                                                         45 styk

Type skybrud

Til denne beregning er der anvendt regn hændelse R10. På grund af den nuværende klimaforandring er en beregning med R8 ikke længere nok til det nuværende kloaksystem. I forbindelse med R10 regn hændelse falder der 35,7 mm regn indenfor 45 minutter. Den maksimale tilladte afvandningshastighed til kloaksystemet er 2,78 liter per sekund per hektar. Anvendes et Detentionstag vil den kalkulerede regnmængde falde indenfor denne standard.

Resultater

 • Kalkuleret peak afløb fra Detentionstaget:                                                                        2,69 liter per sekund per hektar
 • Kalkuleret peak afløb fra vegetationsfri zone:                                                                  260,62 liter per sekund per hektar
 • Peak afløbsreduktion:                                                                                                             99%
 • Gennemsnitlig forsinkelsestid:                                                                                              1.225 minutter – hvilket betyder, at efter 1.225 minutter er 50% af regnen drænet af.
 • Tidsramme mellem afslutningen af skybrug og detentionen af regnvand:                   Efter 66 timer stopper taget med at dræne regnvand af.
 • Hvor mange mm er blevet tilbageholdt?:                                                                             61 mm er midlertidigt lagret og forsinket.
 • Hvor mange mm er optaget?:                                                                                                  35 mm er absorberet i Detentionstaget.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar