Infographic Detentiedak

Detentionstaget - ikke for de kriminelle!

Opbevarings- og tilbageholdelsestage mod oversvømmelser

Der forekommer flere og flere oversvømmelser rundt om i verden. Især intensiteten af regnbygerne kombineret med længere tørre perioder medfører, at dele af verden oversvømmes under kraftige regnskyl. De seneste oversvømmelser i bl.a. Storbritannien, Nederlandene, USA og Australien er et eksempel herpå. Grøn infrastruktur som f.eks. opsamlings- og tilbageholdelsestage er løsningen på dette problem.

Øget antal skybrudshændelser

Som en følge af klimaændringerne er der en stigning i antallet af ekstreme regnhændelser på globalt plan. Mange steder oversvømmes gaderne regelmæssigt. Desuden vil antallet af kraftige regnskyl hvert år kun stige, hvilket resulterer i mere vand, end regnvandsledningerne kan håndtere. Dette skaber en uholdbar situation for kloaksystemerne og vil føre til endnu flere vandskader i fremtiden som følge af stadig hyppigere regnskyl.

Foranstaltninger fra kommuner og regionale vandråd

For at gøre vores byer fremtidssikre træffer kommuner og vandråd (i Holland) foranstaltninger for at gøre dem fremtidssikre. Der er behov for en effektiv forvaltning af regnvand. Flere og flere kommuner (i Holland) har udarbejdet en regnvandsforordning eller et regnvandskodeks, som stiller krav til nye bygninger, ombygninger og renoveringer med hensyn til opsamling og opbevaring af regnvand. Regnvandsbekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at fastsætte regler for udledning af regnvandsafstrømning. Ved hjælp af disse regler kan en kommune håndhæve gennemførelsen af vandopbevaring, både i nye og eksisterende bygninger.

"Amsterdam by vedtog en regnvandsforordning den 26. april 2021. Denne bekendtgørelse regulerer en forpligtelse for nye bygninger og for eksisterende bygninger, der er genstand for en større renovering (...) til at opsamle mindst 60 liter regnvand pr. kvadratmeter og til at dræne dette regnvand i løbet af de følgende 60 timer." Kilde: Sempergreen

Underjordisk vandlagring

For at overholde disse regler kan arkitekter, bygherrer og boligforeninger vælge mellem forskellige løsninger, når de opfører eller renoverer bygninger. De kan installere vandopbevaringssystemer i jorden i form af bioswales (til midlertidig opbevaring), infiltrationskasser eller vandtanke. I de to sidste tilfælde kan det opsamlede vand genbruges, men det koster meget plads i undergrunden og giver ikke grønt tilbage til byområdet. Kilde: Sempergreen

Fra venstre til højre: vandtank, biokanal, infiltrationskasser

Opbevarings- og tilbageholdelsestage mod oversvømmelser

Ved at opbygge grøn infrastruktur i byerne øges den effektive håndtering af regnvand, f.eks. ved at tilbageholde og/eller tilbageholde vand på taget. Detentionstaget er løsningen ved at opsamle regnvand på taget. F.eks. er næsten 50 % af alle hollandske tage flade. Det svarer til ca. 600 kvadratkilometer fladt tag. Ved at udnytte denne stort set uudnyttede plads kan regnvand opbevares effektivt uden at skulle grave et hul i jorden. Dette er især nyttigt i byområder med lidt plads og på eksisterende bygninger. Desuden giver disse grønne tage, der tilbageholder og tilbageholder vand, også ekstra fordele. De omfatter øget lokal biodiversitet, forlængelse af tagdækningens levetid og køling af de indendørs og udendørs områder. Både retentions- og tilbageholdelsestage kan opfylde kommunens eller vandforsyningens krav og ønsker.

Detentionstag for eksisterende bygninger

Detentionstaget er et gennemprøvet og innovativt grønt tagkoncept, som i modsætning til Retentionstage også kan anvendes på eksisterende bygninger. Det skyldes, at Detentionstaget er et letvægtsgrønt tagsystem, der også kan installeres på tage med en hældning på op til 2⁰. Takket være de unikke konstruktionslag er Detentionstaget i stand til fuldt ud at buffe nye nedbørsmængder, selv når de er mættede, og til at dræne dem på en kontrolleret måde og dermed minimere risikoen for oversvømmelser på et projekt. Kilde: Sempergreen

Detentionstag til opbevaring af vand på nye bygninger

Retentionstage er en populær vandopbevaringsløsning til nybyggerier med flade tage uden fald. Nykilde tilbyder forskellige tilbageholdelses-systemer: Ud over Sedum-planter er det også muligt at dække taget med vegetation såsom urter, vilde blomster eller værts- og nektarplanter for at øge dets økologiske værdi. Dette vandlagrende grønne tagsystem kan også anvendes i kombination med solpaneler.

Fra venstre til højre: Retentionstag Sedum, Retentionstag Sedum letvægt, Retentionstag Aroma, Retentionstag Biodiverse

Så der er mange måder at opbevare nedbør på. Vi mennesker har erfaring med at håndtere vand. Lad os løse dette vandproblem sammen!

Merværdi for dit projekt

Vil du gerne vide, hvilken merværdi et Detention- eller Retentionstag har for dit projekt? Eller leder du efter flere oplysninger? Så kontakt venligst os via info @ nykilde.dk Kilde: Sempergreen, Holland

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar