Bynatur

Byerne værdsætter biodiversitet.

Byerne værdsætter vilde planter i parker og på ubenyttede arealer.

 

Biodiversiteten er mere og mere trængt. Der er ikke meget plads til dyr og planter i et intensivt landbrug og samtidigt vokser byerne med større hast til ugunst for omgivelserne. Spørgsmålet er, om planter og dyr også kan overleve i byerne i fremtiden. Et vigtigt spørgsmål i forhold til biodiversiteten. Der er allerede mange kommuner og naturbeskyttelsesinteressegrupper som arbejder for mere natur i byerne. Men har de nok samfundsmæssig rygvind? Bemærker byboere overhovedet forskellene på de forskellige arter i deres omgivelser? Indtil nu var der kun få og svage videnskabelige oplysninger til disse spørgsmål. Et internationalt forskerteam ledet af TU Berlin fandt nogle overraskende klare svar. Teamet stod for det første europæiske sammenligningsstudie af værdien af biodiversiteten i det bynære leve rum. Indenfor rammerne af det EU støttede forskningsprojekt ”Green Surge” kombinerede forskerne metoder fra økologi og psykologi og spurgte ca. 4.000 mennesker i 5 europæiske byer, derunder Berlin. Formålet var, hvordan værdsætter byboere et udsnit af deres omgivelser i byen som har forskellige niveauer af biodiversitet.

Resultatet viste, at den største biodiversitet havde bedste samklang med beboerne – i parker såvel som på gadeniveau og på frie/tomme arealer. En interessant detalje for anlægsgartneren: De vegetationsfrie, ”rene” områder under by- og vejtræer blev klart værdsat negativt, alle varianter med vilde planter derimod blev værdsat positivt. Der var også bred positiv tilslutning til de frie arealer som bestod af vild natur.

Da den store stikprøve indeholder mange samfundsgrupper, kunne forskerne også efterprøve hvor bred støtten til den urbane biodiversitet er. Ved at adskille detaljerne viser undersøgelsen, iflg. forskerne, at støtten til den høje biodiversitet løber tværs igennem alle sociokulturelle grupper. Følgende konklusion på studiet er: Forskningsresultaterne betyder opmuntring og en stærk samfundsmæssig rygvind til understøttelse af biodiversitet i vores byer – lige så meget for naturen som for menneskene i byerne.

Disse forskningsresultater blev offentliggjort i foråret i det ansete videnskabelige tidsskrift ”Global Environmental Change”.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar