2018 - et nyt år med nye udfordringer.

2018 kom mig i møde et eller andet sted over Nordamerika. Nu er jeg hverken Superman eller en anden flyvende serieheltefigur, det var såmænd bare på et almindeligt kedeligt passagerfly! Men hjemrejsen fra et besøg i Sierra Nevada ørkenen og nogle af de nedbrændte skove i Californien fik mig til at tænke over et par ting (der er ikke meget andet at gøre på en 10 timers flyvetur!).

Californien især er ramt af synkende grundvandstand. De har også på denne tid af året, et abnormt stort forbrug af vand til vanding af deres tørre marker og de udtømmer de underjordiske vandreserviorer. Her hjemme har vi den modsatte situation med meget høj grundvandstand. Og det er den jeg vil fokusere på, og også det vi hos Nykilde vil fokusere endnu mere på i det kommende år. Jeg kan nok ikke løse amerikanernes problemer, selvom jeg ikke selv synes de finder de bedste løsninger selv hver gang. Pt. er det nok svært at få ørenlyd for alt for mange kloge ord....Men måske kan vi gøre noget her lokalt.

Det kommende år vil byde på flere muligheder med mere grønt i vores byer og flere grønne strukturer til at håndtere vores regnvand. Og en udvidelse arealmæssigt af de eksisterende vandhuller og søer og antallet af dem, vil måske være en nødvendighed og eneste mulighed for ikke bare at optage den ekstra nedbør, men også håndtere den forhøjede grundvandstand? Det giver så ikke bare muligheder for noget mere biodiversitet i form af ny vandfauna eller kreative designmuligheder, men planterne vil også hjælpe til, at vandet infiltreres længere ned i jordlagene (bedre dræning til de dybere lag) udover deres naturlige optag af vand og videre fordampning. Vandvegetation er specielt velegnet, med rødder der strækker sig op til 5 meter ned i jorden.

Med den forøgede mængde nedbør bør man heller ikke glemme, at faren for erosion også bliver større. Skrænter/skråninger og sø- og åbredder bliver i disse år udfordret af den større og ofte kraftigere regnmængde. Dette kræver foranstaltninger for at forhindre eroderende effekter og igen er vegetation en del af den langsigtede løsning. Det kræver dog sommetider nogle kort- og mellemlangsigtede foranstaltninger, så vegetationen kan etablere sig, løsninger som f.eks. Greenfix og Geoweb produkter kan hjælpe med at løse.

Men ellers håber jeg, at alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg ser frem til en masse nye og spændende projekter.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar