Screenshot 2023 02 24 at 10 35 24 Mod en bæredygtig forvaltning af jord og jordbund

Vedligehold af naturenge

Hos Nykilde har vi i mange årtier arbejdet med naturenge.

I denne artikel vil jeg fortælle jer om naturenge: hvad de er, hvorfor de er vigtige og hvordan vi kan vedligeholde dem.

Naturenge er græsarealer med en rigdom af vilde blomster, urter og insekter. De er hjemsted for mange sjældne og truede arter af planter og dyr. De leverer også mange økosystemtjenester som bestøvning, erosionkontrol, vandrensning og kulstoflagring. Desværre er naturenge i tilbagegang over hele Europa på grund af forskellige pres som landbrugsintensivering, byudvikling eller klimaforandringer.

Hvis vi vil bevare naturenge og deres biodiversitet, skal vi forvalte dem på en bæredygtig måde. Det betyder at vi skal tilpasse vores aktiviteter til de lokale forhold og respektere de naturlige processer som styrer disse økosystemer. I det følgende vil jeg give jer nogle eksempler på hvordan man kan gøre det i praksis.

  • En af de største udfordringer for naturenge er manglen på bevidsthed om deres værdi og betydning for kystsystemer. Mange mennesker ved ikke hvad naturenge er eller hvordan de bidrager til at opretholde biodiversitet, klimaregulering og menneskelig velfærd.

  • En anden udfordring er manglen på opdateret information om status og tilstand af naturenge i mange regioner. Uden nøjagtige data om deres fordeling, areal og kvalitet er det svært at overvåge deres ændringer og planlægge effektive bevaringsstrategier.

  • En tredje udfordring er at forstå de truende aktiviteter på lokale skalaer og tilpasse forvaltningsforanstaltningerne derefter. Nogle af de mest almindelige trusler mod naturenge er intensivt landbrug, urbanisering, klimaændringer eller invasive arter. Disse faktorer kan påvirke naturengenes struktur, funktion og sammensætning på forskellige måder afhængigt af de lokale forhold.

God praksis.

  • En af de vigtigste praksisser er at slå naturengene en eller to gange om året, for at holde træer og buske væk og give plads til de vilde blomster. Slåningen bør ske på det rigtige tidspunkt afhængigt af typen af natureng og de lokale forhold. Det er også vigtigt at fjerne det slåede materiale fra naturengene for at undgå ophobning af næringsstoffer.

  • En anden god praksis er at så eller plante lokale vilde blomsterfrø eller planter i naturengene, hvis de mangler artsrigdom eller har været påvirket af tidligere aktiviteter. Det er bedst at vælge arter som passer til jordtypen og klimaet i området. Det er også muligt at bruge hø eller frø fra andre naturenge som kilde til nye arter.

  • En tredje god praksis er at følge nogle grundlæggende principper for god naturpleje, som f.eks. at være tålmodig, have tro på naturens evne til at regenerere, overvåge ændringerne i naturengene og tilpasse forvaltningen efter behov. Det er også vigtigt at involvere lokalsamfundet og skabe bevidsthed om værdien af naturenge.

Opsummering: græsarealer med en rigdom af vilde blomster, urter og insekter.

Naturenge er hjemsted for mange sjældne og truede arter af planter og dyr. De leverer også mange økosystemtjenester som bestøvning, erosionkontrol, vandrensning og kulstoflagring. Desværre er naturenge i tilbagegang over hele Europa på grund af forskellige pres som landbrugsintensivering, byudvikling eller klimaforandringer.

Hvis vi vil bevare naturenge og deres biodiversitet, skal vi forvalte dem på en bæredygtig måde. Det betyder at vi skal slå dem regelmæssigt, så nye arter kan gro; så eller plante lokale vilde blomsterfrø eller planter i dem; og følge nogle grundlæggende principper for god naturpleje.

 

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar