Vildengblanding år 2

Sådan vedligeholder du naturenge og blomstermarker

Mosaik-pleje er vejen frem for både naturenge og blomstermarker 🌱

Vi anbefaler altid mosaikpleje, hvor man lader nogle arealer eller striber af arealer stå uklippede tilbage. Dermed sikrer du en større variation og diversitet i vegetationen. Helt konkret betyder det, at du skal klippe dele af arealet ned, som du plejer og indsamle det afklippede materiale. Andre områder skal du derimod lade stå som en mosaik i landskabet - deraf navnet.

Dette arbejde skal gerne foretages i efteråret. Har du fulgt det råd, betyder det, at du i april-maj måned skal klippe de arealer ned, som du lod stå i efteråret og indsamle det afklippede materiale. 

Så sørger du nemlig for, at arealet får lys, så det kan genblomstre og holde græsset tilbage. Insekterne har dermed fået gavn af et "overvintrings-hotel"!

💡 Tip: Det afklippede materiale kan du med fordel bruge som hø til heste og kreaturer. I bl.a. Schweiz får det endda en højere pris end traditionelt hø.

  

Fordele ved mosaikpleje I mange år har det været standard at klippe naturarealer helt ned efter afblomstring. Men hvis du i stedet vedligeholder gennem mosaikpleje, vil du opnå mange flere fordele end bare genblomstring:

  • Dine arealer får større biodiversitet.
  • Insekter får større mulighed for at kunne overvintre og yngle.
  • Pindsvin og fugle kan ligeledes bedre klare sig igennem vinteren.
  • Rent æstetisk får du et flottere resultat.
1
Kommentar(er) 1
$title
Nidhug Skov
Jeg såede i omegnen af halvanden hektar flerårige vilde blomster sidste år, som endte ud i en sand fryd af blomster i alle mulige og umulige afskygninger, og insekter i et omfang jeg ikke kan huske siden jeg var barn i 80'erne...Købte frøene direkte ved frøproducenten, og fik at vide jeg skulle lade det hele stå til efter jul, og derefter slå det hele ned med slagleklipperen. Så havde fuglene nået at spise de frø de kunne, og marken skulle så (forhåbentligt) komme op igen her til foråret...Grundet de pludselige varmegrader og de uendelige mængder regn der pludseligt kom lige op til jul, valgte jeg først at slå det hele ned her for et par måneder siden, da frosten kom igen for ikke at køre marken i smadder...Der er masser af skov, krat, buske, træer og bunker med grene osv. i området omkring blomstermarken, og alt muligt andet til fuglene, insekterne, pindsvin, grævlinger osv.Vil I så stadigvæk anbefale mosaikpleje af marken, eller kan jeg fortsætte fremadrettet med at slå hele marken ned så sent som muligt?Det er gammel landbrugsjord, jeg er ved at omdanne til vild natur i øvrigt, så forventer det bliver en længere proces.I år er planen at jeg skal have gravet et par små vandhuller ud på marken, plante frugttræer, lave stensætninger, lægge gamle trærødder ud og alt muligt andet...
SVAR
Skriv din kommentar
Opret kommentar