VD2 Øst

VD2 Øst

Varenummer: 2286
kun for b2b

Udsåning 2-5 gr./kvm. Efterår eller tidligt forår.

Indhold: Alm. Hvene, Vej Svingel, Vellugtende Gulaks, Westerwoldisk Rajgræs, Alm. Kællingetand, Alm. Rundbælg, Alm. Syre, Bidende Stenurt, Blåhat, Dagpragtstjerne, Filtbladet Kongelys, Gul Snerre, Liden Skjaller, Læge-Oksetunge, Slangehoved, Smalbladet Vikke, Stor Knopurt

Vi tager forbehold for ændringer i artssammensætningen i blandingerne, leveringsdygtighed og priser.

Frøblandingen blandes ved hver enkelt bestilling, derfor kan der ikke forventes dag til dag levering.
Intet salg til private.