VD1 Vest

VD1 Vest

Varenummer: 2285
kun for b2b

VD1 Vest

Udsåning 2-5 gr./kvm. Efterår eller tidligt forår.

Indhold: Westerwodlisk Rajgræs, Vellugtende Gulaks, Rødsvingel, Mark-Frytle, Alm. Hvene, Gul Snerre, Blåmunke, Blåhat, Alm. Torskemund, Alm. Kællingetand, Liden Skjaller, Alm. Syre, Bidende Stenurt, Aftenpragtstjerne, Alm. Gyldenris, Harekløver, Smalbladet Vikke

Vi tager forbehold for ændringer i artssammensætningen i blandingerne, leveringsdygtighed og priser.

Frøblandingen blandes ved hver enkelt bestilling, derfor kan der ikke forventes dag til dag levering.
Intet salg til private.