Vedligeholdese af naturtage (Biodiverse, Nordisk Eng m.fl.)

Vanding og gødskning

Et naturtag kræver ikke nogen ekstra vanding eller gødskning. Dette kan ændre den naturlige balance mellem planterne på dit naturtag. Tilførsel af ekstra næringsstoffer og vand vil kun tilskynde til overdreven vækst i græsser, som derfor vil udkonkurrere de mere ønskværdige hjemmehørende planter. Kun under meget tørre forhold er det nødvendigt at vande ved mindst 1 time en gang om ugen.

Klipning

Ved at slå blomster og planter der vokser på dit naturtag kan udvalget manipuleres. Lad naturtaget stå helst u-slået fra december til juli. Taget skal i det mindste slås om efteråret for at bevare vegetationen. September er den mest velegnede måned til dette, de fleste bier har har da afsluttet deres livscyklus. Slåning en gang om sommeren er valgfri. Det er bedst at gøre det midt i juni for at reducere de grove græssers styrke og give de vilde blomster mulighed for at trives. I løbet af den første år efter anlæggelsen anbefales det at slå to gange om året, både i juni og i september.

Mosaik slåning

For alle nyttige dyrearter, der er til stede på taget, er det ønskeligt at slå i faser. Lad på mindst 15-30 % af tagfladen uklippet (i striber eller hjørner). 2 til 3 uger senere skal den resterende del klippes.

Plæneklipper-typer

Mange plæneklippere vil have svært ved at klare langt græs. Små tage kan klippes med en strimmer, men større arealer er bedst at klare med en tung plæneklipper (f.eks. motorklippere) eller en tohjulet strimmer.

Klippehøjde

Sigt efter at det første snit skal være 5-7,5 cm højt. Efterfølgende snit kan være lavere.

Efter klipning

Fjern det afklippede materiale fra taget inden for 4 dage for at reducere overskydende næringsstoffer.

For at se bedst ud har naturtage brug for en vis vedligeholdelse hvert år. Den grundlæggende

vedligeholdelsesproces, der forklares nedenfor, gælder for alle naturtage med anvendelse af følgende vegetationsmåtter:

- Sedum-urter måtter

- Sedum-græs-urt måtter

- Sedum-vildeng måtter

- Nordisk Eng måtter

- Bi- og sommerfugle måtter