SoilWeb Kystlinjebeskyttelse

SoilWeb Kystlinjebeskyttelse

Varenummer: 1043
0,00 DKK
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product

SoilWeb® Kystlinje Beskyttelsessystem stabiliserer jorden ved kystlinje bredder/dæmninger og skaberderved et strukturstabilt miljø til opfyldning. Systemetminimerer erosionsproblemer ved vandkontakt,overfladevand og ved mindre bølgeaktivitet.

FORDELE VED 3D-STRUKTUREN:

• Sætter rammerne for og styrker det øverste jordlag.

• Giver modstand mod erosion og skrid/ lavinekræfter.

• Kan integreres i en plæne forstærkningsmåtte for bedre beskyttelse af vegetation.

• Beskytter geomembraner til søer eller regnvands-/spildevandsbassinner.

BÆREDYGTIG KYSTLINJE STABILITET

SoilWeb® systemet kan designes til at give langtids stabilitet med bæredygtig vegetation, permabelt fyld eller armeret beton.

Vegetativ beskyttelse:

SoilWeb® systemet med etableret vegetation beskytter dæmninger/diger etc. mod mindre bølgeaktivitet og tidevandskræfter. Med et dække med en plantebeskyttelsesmåtte gives der en bedre modstand mod tab af jord på grund af jordmætning.

Beskyttelse af fyldmateriale:

Rummene i SoilWeb® strukturen tillader mindre, billigere materialer at blive anvendt, og på stejlere skråninger end uden denne cellestruktur..

Armeret beton beskyttelse:

Med opfyld med beton er SoilWeb® systemet billigere, mere fleksibelt i forhold til block systemer.

• Kystlinje ekstern & dige/dæmningsbeskyttelse

• Kystlinje restaurering & bioingeniør løsninger

• Geomembran beskyttelse

• Regnvands eller spildevands opsamlingsbassinner

• Kystbeskyttelsesvægge