Geoweb Kystlinjebeskyttelse

Geoweb Kystlinjebeskyttelse

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson.
Model/Varenr.: 1043
GEOWEB® Kystlinje Beskyttelsessystem stabiliserer jorden ved kystlinje bredder/dæmninger og skaber derved et strukturstabilt miljø til opfyldning. Systemet minimerer erosionsproblemer ved vandkontakt, overfladevand og ved mindre bølgeaktivitet.

FORDELE VED 3D-STRUKTUREN:

Sætter rammerne for og styrker det øverste jordlag.

Giver modstand mod erosion og skrid/

lavinekræfter.

Kan integreres i en plæne forstærkningsmåtte for

bedre beskyttelse af vegetation.

Beskytter geomembraner til søer eller regnvands-/

spildevandsbassinner.

BÆREDYGTIG KYSTLINJE STABILITET

GEOWEB® systemet kan designes til at give langtids

stabilitet med bæredygtig vegetation, permabelt fyld

eller armeret beton.

Vegetativ beskyttelse:

GEOWEB® systemet med etableret vegetation

beskytter dæmninger/diger etc. mod mindre

bølgeaktivitet og tidevandskræfter. Med et dække

med en plantebeskyttelsesmåtte gives der en bedre

modstand mod tab af jord på grund af jordmætning.

Beskyttelse af fyldmateriale:

Rummene i GEOWEB® strukturen tillader mindre,

billigere materialer at blive anvendt, og på stejlere

skråninger end uden denne cellestruktur..

Armeret beton beskyttelse:

Med opfyld med beton er GEOWEB® systemet

billigere, mere fleksibelt i forhold til block systemer.

• Kystlinje ekstern & dige/dæmningsbeskyttelse

• Kystlinje restaurering & bioingeniør løsninger

• Geomembran beskyttelse

• Regnvands eller spildevands opsamlingsbassinner

• Kystbeskyttelsesvægge