Geoweb lastunderstøttelse

Geoweb lastunderstøttelse

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson.
Model/Varenr.: 1044

GEOWEB® TRÆRODSBESKYTTELSE
Den kritiske rod/træ beskyttelseszone er området nedenunder et træ som skal forblive uforstyrret for at bevare en nødvendig mængde af rodmasse så træet har den bedste chance for at overleve. Når konstruktionsmateriel og køretøjer griber ind i et træs kritiske rodzone, kan de forårsage negativ indflydelse på miljøet i jorden inklussive at gøre jorden mere kompakt, påføre skader på rødder tæt på overfladen og ultimativt udsætte træets strukturelle integritet for fare. Hovedparten af et træs rodsystem ligger indenfor de øverste 90 cm. af jorden, og udgravninger og kørsel i forbindelse med entreprenørarbejder kan skade og endda ødelægge rødder i en grad hvor træer måske ikke overlever. GEOWEB® Trærods Beskyttelse system er enlastdistributionsløsning som beskytter denne kritiske zone.

BESKYTTELSE GENNEM LAST DISTRIBUTION

Ved distribuering og overførsel af anvendte vægte reducerer GEOWEB Trærodsbeskyttelsessystemet vertikalt stress som typisk er påført til den underliggende jord og rodzone. Beskyttelsessystemet er specielt fordelagtigt på områder hvor svag undergrund eller no-dig restriktioner forekommer.

GEOWEB® MILJØFORDELE

Med permabelt fyld (topjord/vegetation, grus, sand) tilbyder Geoweb cellevægge miljømæssige fordele:


Vandinfiltration

Lateral bevægelse af luft og vand

Vand og næringsstof migration


 

VINDMØLLEPARKERS TILKØRSELSVEJE

GEOWEB Roadways tilbyder mindre dyre adgangsveje og substansiel reducering af vedligeholdet af bygninger og vedligehold af vindmølleparker.

Systemets 3-D struktur indrammer grus eller jordfyld, reducerer hjulspor og "vaskebrædder" og har minimale negative miljøpåvirkninger.

GEOWEB® FORDELE

  • Reducerer den samlede krydssektion af sten sammenlignet med 2D systemer; kan tillade brug af on-site eller genbrugsmaterialer som fyld.
  • Skaber en stabil køreoverflade, selv på blød grund
  • En stabil overflade kræver minimal vedligehold.
  • Reducerer de miljømæssige påvirkninger af undergrunden
  • Kan bruges til at placere kraner på, så man kan placere vindturbiner og tårne.
  • Er nemt at transportere og installere hurtigt.